אפיית מצות


ורוממתנו מכל הלשונות 

חג הפסח והכנסת ספר התורה בבאבוב בבורו פארק | סיקור וגלריה

חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | ממים שלנו ועד אחר ברכת הקודש בנעילת החג | תיעוד מיוחד ממעמד הכנסת ספר תורה ועוד | תיאור וסיקור החג (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

פסח כהלכתו

מאפיית מצות בקוממיות ועד ביזת הים וחלוקת מצה בקרית גת 

גלריה מרהיבה מחג הפסח בחצה"ק 'קרעטשניף קרית גת', החל משאיבת מים שלנו, בדיקת / מכירת / שריפת חמץ, אפיית מצות מצווה, ברכת האילנות והטיש שלאחריה | נעילת החג וחלוקת מצה 'ביזת הים' לחסידים | גלריה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

גלריה מסכמת 

האדמו"ר מרובע ח' אמר הלל באפיית מצות | תיעוד

גלריה מסכמת מערב החג בחצה"ק מעליץ באשדוד | האדמו"ר בבדיקת חמץ ושריפתה ברחובה של עיר, ומכירתה יחד עם רבני הקהילות החסידיות בעיר לגוי מוסמך | באפיית מצות אמר הרבי את ההלל בהתעוררות כנהוג בחצרות חסידים (חסידים)

חיים רוזנבוים |

עוגות מצה

האש במאקווא בערה במעמד אפיית המצות | גלריה

הגה"צ גאב"ד מאקווא באפיית מצות ערב פסח אחוז שרעפי קודש | הגאב"ד אפה בימי חודש ניסן מאות ק"ג מצות לנזקקים, ובערב פסח אפה לעצמו לחג | בין לבין הגה הגאב"ד בספרי חסידות כהכנה לליל החג | הגאב"ד עסק בכל תהליכי האפיה אשר היו בהשגחתו המהודרת | תיעוד מסכם (חצרות קודש)

2
| חיים רוזנבוים |

צפו בתיעוד

מראות הוד מערב החג בצל האדמו"ר מב"פ

מראות ערב החג בצל האדמו"ר מסערדאהעלי מבארא פארק | בשריפת חמץ | באפיית מצות מצווה | ווביקור חג בימי המועד במעון מחותנו האדמו"ר מסקאליע (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

לב אלמנה ארנין

המשפיע והגאב"ד אפו מצות לאלמנות 

המשפיע הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב ב"ב באפיית מצות מצווה במיוחד עבור אלמנות ויתומים | המשפיע עסק בעסק המצות ואחר הפריש חלה כנהוג (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

בכל דור ודור

האדמו"ר שתה את המים שלנו - ואפה את המצות | גלריה

מראות ערב החג בחצה"ק טשארנוביל במרכז החסידות באשדוד | אחר שאיבת מים שלנו מבארות המים ערך האדמו"ר שולחן לחיים ושתה מהמים שלנו | במהלך ערב החג אפה האדמו"ר את מצות המצווה לקראת החג ואמר הלל הגדול כנהוג (חסידים)

חיים רוזנבוים |

בהיכל הישיבה הגדולה

הרבי לבש את הקפטן הישן של הרבי מבעלזא זי"ע, ואפה מצות

ערב חג הפסח בחצה"ק מכנובקה בעלזא | האדמו"ר בשאיבת מים שלנו מבארות המים בב"ב, בבדיקת חמץ | באפיית מצות ערב פסח בהיכל הישיבה גדולה, לבש בגד לבן שלבש האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע בעת זו (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

ושמרתם את המצות

עם השטריימל של זקינו בעל ההילולא | אפיית המצות בשבט הלוי 

האדמו"ר משבט הלוי באפיית מצות תנור ראשון בערב פסח | האדמו"ר לבש את השטריימל של זקינו הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל, אשר יום ההילולא חל ביו"ט ראשון של פסח (חצרות קודש)

1
| חיים רוזנבוים |

מצות יאכל שבעת ימים

הרבנים נפגשו יחדיו במאפיית המצות | תיעוד

באפיית מצות בערב פסח נפגשו יחדיו מספר רבנים במאפיית מצות בעיר ב"ב | הגה"צ ראש ישיבת סאטמר אפה מצות חבורה, והאדמו"ר מקוזניץ נפגש עם הגר"ס הלברשטאם כששניהם לבושים בגדי לבן | משב"ק האדמו"ר מסלאנים נצפה אורז מצות עבור רבו ששהה באותה עת על יד הכותל המערבי | ראש עיריית ב"ב לשעבר נצפה בוחר מצות מהודרות | תיעוד (חסידים)

חיים רוזנבוים |

גלריה מאשדוד 

בית המדרש נהפך למאפיית מצות | צפו בתיעוד

עטור בבגדי לבן - כך אפה האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד את מצותיו בערב החג, במאפיית המצות שהוקמה בבית מדרשו בעיר | גלריה (חסידים)

3
| חיים רוזנבוים |

תיעוד בלעדי

בלהב אש קודש: ערב פסח ב'תולדות אברהם יצחק' | צפו

מראות חג ערב פסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | אפיית המצות, שולחן ליל הסדר ערוך ומוכן בביהמ"ד הגדול ברוב פאר והדר | צפו בגלריה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

תיעוד מרחובות 

אש קודש בקרעטשניף: מראות ערב החג | גלריה

תיעוד מרהיב מערב חג הפסח בחצר הקודש קרעטשניף ברחובות | אפיית המצות ושולחנו של האדמו"ר מוכן לקראת ליל החג | צפו בגלריה (חסידים)

3
| חיים רוזנבוים |

תיעוד מהקודש פנימה 

המאפיה כוסתה בנייר כסף, והחסידים הציצו ממשאית | צפו

המאפיה כוסתה בנייר כסף - והחסידים הציצו ממשאית המשלוחים בחוץ | כך אפה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את מצותיו 'מצות מצווה' בערב חג הפסח | תיעוד (חסידים)

3
| חיים רוזנבוים |

עוגות מצה

תחת פיקוח קפדני: האדמו"ר אפה את המצות

האדמו"ר משאץ אשדוד באפיית מצות לקראת חג הפסח | האדמו"ר עמל בעסק האפיה מרישא ועד גמירא, ועמד מקרוב אחר נהלי ההשגחה במקום (חסידים)

חיים רוזנבוים |

ויאפו את המצות

האדמו"ר ממישקולץ באפיית מצות לקראת החג | תיעוד 

האדמו"ר ממישקולץ הופיע בהדרו לאפיית המצות השנתית | האדמו"ר טרח בכל עסק האפיה | בסיום האפיה הפריש האדמו"ר חלה כנהוג, והאציל מברכותיו לכל העובדים והמסייעים (חסידים)

3
| חיים רוזנבוים |

ועשיתם את מצוותי 

האדמו"ר מזוטשקא אפה כבר את המצות

האדמו"ר מזוטשקא באפיית מצות השבוע לקראת חג הפסח | האדמו"ר עסק בעסק המצות בכל שלבי האפיה ובסיום הפרש חלה | (חסידים)

חיים רוזנבוים |

ושמרתם את המצות

בלהב אש קודש: רבי אלימלך באפיית מצות | תיעוד

המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, באפיית מצות ביומי דניסן | המשפיע עסק בעסק המצות, ובסיום העבודה הפריש חלה כנהוג | בהמשך: המצות חולקו לאלמנות ויתומים ע"י המשפיע (חצרות קודש)

1
| חיים רוזנבוים |

סמוך לכינון משכנו

בלי כובע ובחריצות נפלאה: כך אפה האדמו"ר את המצות

האדמו"ר ממיאלען הגיע השבוע אל העיר בני ברק, לטחינת חיטים ואפיית מצות לקראת חג הפסח | האדמו"ר עסק בעסק המצות בזריזות נפלאה, בסיום העבודה הפריש חלה כנהוג (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

שבע בדיקות וחקירות

בדיקה יסודית ומקיפה: כך האדמו"ר בדק את ידי העובדים

האדמו"ר משבט הלוי בטחינת חיטים, ואפיית מצות לקראת החג | האדמו"ר פינה כמה שעות מסדר יומו הגדוש, והגיע בעצמו לבדוק ולעבור על כל נהלי ההשגחה במאפיה שאפה | כל העובדים הוצרכו לעבור לפני האדמו"ר ולהציג ידיהם | מטחינת החיטים ועד אחר הפרשת החלה (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר