הגשמת האל


היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף ולא דמות הגוף"; מה סברו בעל התניא והרבי מליובאוויטש?

בעל התניא סבור שהלומד ספרי קבלה, יש לו להיזהר שלא יבין את הדברים כפשוטם, וכוונתו לתיאורי ההגשמה שיש בתורת הקבלה | סברתו של הרבי מליובאוויטש היא שמחמת שהקב"ה הוא "כל יכול" ואין שום "נמנעות" לגביו, ברור שהוא יכול להתגלות ב"גוף אנוש", אלא שהרמב"ם פסק שאין לו גוף (היסטוריה)

46
| ישראל שפירא |

איסור הגשמת הבורא

הראב"ד כתב על הרמב"ם: "גדולים וטובים ממנו"; מי הם?!

הראב"ד סבור כהרמב"ם שיש איסור על הגשמת האל, אולם הוא התרעם על פסקו הקיצוני של הרמב"ם, שמי שסובר כך הוא מין, שכן "כמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה" | מיהם הגדולים וטובים יותר מהרמב"ם שכתב הראב"ד? (חרדים)

33
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף ולא דמות הגוף"; המחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד

הרמב"ם כתב "חמשה הן הנקראים מינים... והאמור שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה" | הראב"ד סבור כהרמב"ם שיש איסור על הגשמת האל, אולם הוא התרעם על פסקו הקיצוני של הרמב"ם, שמי שסובר כך הוא מין, שכן אלו למדו זאת מה"מקראות", ומה"אגדות המשבשות את הדעות" (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר