המגיד מווילקומיר


היסטוריה ואקטואליה

תלמידי הבעש"ט והמעשה שלפי המגיד מווילקומיר מתנגד לדברי חז"ל 

התנגדותם של המגיד מווילקומיר והאדר"ת כנגד התפארת ישראל שטען כי משה רבנו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו, מובנת - אולם נתברר כי הסיפור מובא אצל כמות מרשימה של גדולי ישראל שחיו לפני בעל התפארת ישראל (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

פולמוס פני משה: מדוע המגיד לא הצליח לקבל הסכמות?!

הפולמוס על המעשה שהובא מאת הגאון ר' ישראל ליפשיץ, אודות משה רבנו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו | המגיד מווילקומיר רבי חיים יצחק אהרן הכהן רפפורט התנגד בחריפות לסיפור זה ופרסם קונטרסים רבים כנגדו - אך לא זכה להסכמות (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

עשרות התנגדו, מאות צידדו: משה רבינו נולד עם מידות רעות?

עשרות גאוני ישראל התנגדו למעשה על פניו של משה רבנו המובא ב'תפארת ישראל' - שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו, לעומת מאות שצידדו בו (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

פולמוס ציור פני משה רבנו: "סערה אדירה" או רק 'קליקבייט'?

פולמוס ציור פני משה רבנו - האם ייתכן שמשה רבינו נולד עם מידות רעות ותיקנם? | בכמה מאמרים נכתב שמדובר היה ב"פולמוס גדול" ש"הסעיר את ירושלים" או אף "הסעיר את העולם היהודי" וכו'. אולם האם בכלל מדובר בכותרות מסוג 'קליקבייט' שנועדו למשוך את לב הקורא? (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

משה רבינו נולד עם מידות מקולקלות - ותיקנם? | הפולמוס

לפני כמאה ושמונים שנה נדפס פירוש 'תפארת ישראל' על ש"ס משניות מאת הגאון ר' ישראל ליפשיץ, שם הובא מדרש עלום שסיפר שמשה רבנו נולד עם מידות מקולקלות ביותר | המגיד מווילקומיר רבי חיים יצחק אהרן הכהן רפפורט התנגד בחריפות לסיפור זה | הפרק הראשון בפולומוס המלא (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר