הסגולה למוצ"ש


הסגולה למוצ"ש | צפו

כך הבעל שם טוב הכניע את הפריץ, שכלא את בנו של המוכס 

בעיירת מעז׳יבוז׳ שכר מוכס אחד שטח מהפריץ, הגיע מוכס חדש והציע לפריץ יותר כסף עבור השטח. משכך נקלח מהמוכס השטח והועבר למוכס החדש. ומכיון שנותר למוכס חוב לפריץ שלא היה בידו לשלם, אסרו עליו לצאת מהעיירה. אך למרות זאת המוכס יצא אל הבעל שם טוב ובזמן הזה נלקח בנו על ידי הפריץ לכלא | צפו בהרב יצחק ישי בנון מספר על השתלשלות הסיפור ואיך הוא הסתיים (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

המזיק הבהיל את בני הבית והבעש"ט גילה סגולה לביטול פחד

בביתו של המוכיח מפולנאה היה מזיק שהיה מבהיל את בני הבית. אמר הבעל שם טוב אני אטפל במזיק ולא יכה עוד בביתך וכאשר תשמע את המזיק מכה בחלון תאמר ׳ישראל בן אליעזר נמצא כאן׳ | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש • צפו (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כש'חשוך הבנים', רתח על הבעל שם טוב: "מדוע השלת אותי?"

הסגולה למוצאי שבת: הרב יצחק ישי בנון מספר על היהודי חשוך הבנים, שהבעל שם טוב הבטיח לו שיהיו לו בנים, מה קרה כאשר האיש הזקן והילדים לא היו באופק? | צפו בסיפור (חסידים)

3
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע ביקש הבעל שם טוב הקדוש לעקור את המנורה?

סיפור מהבעש"ט המסוגל לפרנסה והצלחה, והשבוע, הרב יצחק ישי בנון מספר: כשהבעש"ט הגיע לקהילת שדה לבן וביקש מהגבאי להוריד את מנורת 'למנצח בנגינות'. מה עמד מאחורי הבקשה? איך פעל רב בית הכנסת כשראה שנעקרה המנורה? ומה המאורע העומד מאחורי המנורה? | צפו (חסידים)

2
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר