הרב אברהם בליקשטיין


מאמר מיוחד

מתכוננים לחג: מהי מהותו וענייניו של חג שמחת תורה?

מהו עניינו של חג שמחת תורה? ממתי החל מנהג זה? מדוע מסיימים את התורה דווקא בשמיני עצרת ומה עניינם העמוק של ההקפות וכיצד ננצל אותם בצורה הטובה ביותר (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

ר"ה – מה עושה החכם?

מדוע לא מתוודים בראש השנה? / הרב אברהם בליקשטיין

כל מהותו של העבד היא, להבין מה רצונו המלך, ולשרת אותו במסירות ובאהבה, ואף אחד לא מעלה על הדעת שלעבד יש כח - בפני עצמו, כי אז, הוא - לא עבד לאדונו! אלא - לעצמו! (ראש השנה)

הרב אברהם בליקשטיין |

מאמר מיוחד

להילולה: איך גדלים להיות כמו ה'בבא סאלי'?

כולם חושבים שהם מכירים את ה'בבא סאלי' הקדוש, בזכות הניסים שעשה. אבל, באמת, לא הרבה הכירו אותו, כי צדיק שזוכה לעשות כאלו ניסים, הוא אחד שמחובר לשמים, יותר מהארץ, ובזה היה רב הנסתר על הגלוי // מאמר מיוחד (חרדים)

8
| רויטל ישראל |

שבת זכור

התשובה ל"עמלק": הפנמת האמונה הצרופה ש"אין עוד מלבדו"

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת מחיית עמלק, הרב אברהם בליקשטיין במאמר מיוחד על פרשת זכור והסודות במגילת אסתר הקשורים למחייתו של עמלק (יהדות, אקטואלי)

הרב אברהם בליקשטיין |

תיעוד אחרון

מסע הלווית הרב בליקשטיין, חתן הבבא הנא

הבוקר הובא ארונו של הרב יונה בליקשטיין, מי שכיהן במשך שנים כרב האשכנזי בפנמה וונצואלה. בלוויה נשאו דברים הבבא ברוך, רבי דוד אביחצירא ובנו הגר"א. צפו בתיעוד (חרדי)

3
| חנני ברייטקופף |

"חיבר 30 ספרים"

נפטר הרב האשכנזי - וחתנו של 'הבבא הנא'

מפנמה מגיעה הבשורה הקשה על לכתו של הרה"ג יונה בליקשטיין, שנולד בארגנטינה להורים ניצולי שואה, והיה לחתנו של ה'בבא הנא', והוא בן 79 בפטירתו • פרופיל (בד"ה)

3
| חנני ברייטקופף |

מיוחד לחג

מדוע חג העצרת נחשב כמו ראש השנה?

יום חג השבועות נהיה כעין ראש השנה קטן, שבו הקב"ה מחליט על חלקנו בתורה, וגם בכל הדברים הגשמיים שיעזרו או ח"ו להיפך, ובפרט לבני תורה יום זה הוא חשוב במיוחד (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

מאמר מעמיק

תורה למלאכי רום? / הרב אברהם בליקשטיין

בעצרת כולי עלמא מודי דבעינן "לכם", כלומר שאחרי שידע האדם סוד התורה ועניינה יבין שדרכה יכול לקדש את החומר ומובטח שלא יחטא, כי כל עניינה להעלות את הגשמיות (טור)

הרב אברהם בליקשטיין |

פרשת פקודי: המסר לצליחת משבר המגיפה

בימים אלו, בו כל העולם כולו נמצא במשבר עקב המגיפה המשתוללת בעולם, בו הי"ת מראה לנו איך חיידק אחד קטן בלתי נראה משבית את כל העולם כולו עם כל הטכנולוגיה והידע שלנו (פרשת השבוע)

הרב אברהם בליקשטיין |

התשובה ל"עמלק": הפנמת האמונה הצרופה ש"אין עוד מלבדו"

פרשת "זכור" מספרת לנו על הפעם הראשונה בה אומה מאומות העולם נקהלים ובאים להלחם בעם ישראל, הרב אברהם בליקשטיין על נושא מחיית עמלק וההתמודדות עם ה"עמלק" (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

מטרת השירה: הודאה על הגלות ועל הגאולה

פרשת בשלח עניינה התחזקות באמונה. מקובל מפי גדולי הדורות, שבפרשת בשלח מדברים על התחזקות באמונה ובטחון בקדוש ברוך הוא (פרשת השבוע)

הרב אברהם בליקשטיין |

רמזי האותות: שלא להתייאש מרפיון בתורה

היום כ' טבת הוא יום ההילולה של האדמו"ר סבא קדישא רבנו יעקב אביחצירא זיע"א. הרב אברהם בליקשטיין במאמר מדברי תורתו על פרשת השבוע - שמות (פרשת השבוע, יהדות)

2
| הרב אברהם בליקשטיין |

זכותו של יעקב במלחמה עם שרו של עשיו

ביום חמישי י"ד כסלו חלה ההילולא של האדמו"ר רבי דוד אביחצירא זיע"א אחיהם הגדול של האדמו"רים סידנא בבא סאלי ובבא חאקי זיע"א. הרב בליקשטיין בטור מתורתו (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

מאמר מיוחד

פטירת הצדיקים כהקדמה לעבודת יום כיפור

היסוד למחילה וסליחה וכפרה ביום הכיפורים היא ההכרה במיעוט ערכנו, בעיקר הכרה בעובדה שאנו לא מנצלים כראוי את הכוחות היכולות והכישרונות שנתן לנו אלוקים (יום הכיפור)

הרב אברהם בליקשטיין |

מלחמת שרו של עשיו ביעקב בשעתו ועד הגאולה השלמה

בפרשת וישלח אנו למדים על התמודדותו של יעקב אבינו ע"ה, עם האתגר ממנו חשש שנים רבות, והוא המפגש עם עשיו אחיו שעל פי הספרים מסמל את ההתמודדות לדורות (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

"בהעלותך": השלמות שבהרגשת החיסרון

בפרשת השבוע מופיע עניין הקרבת קרבן הפסח במדבר ופסח שני, מי היו המתלוננים שלא יכלו להקריב את קרבן הפסח וכיצד דווקא ההיעדר יכול להביא את האדם לשלמות (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

התפארת שבתורה / הרב אברהם בליקשטיין

מה עומק המשא ומתן שבין המלאכים לבין משה רבנו? וכי היה למלאכים איזושהי הוה אמינא שהם יכולים לקבל את התורה? סודו וחשיבותו של חג השבועות - חג מתן תורה (חג השבועות)

1
| הרב אברהם בליקשטיין |

פרשת השבוע

חנוכה, י' בטבת ופרשת ויחי - הקשר ביניהם

השאלה מתבקשת האם יש משמעות לסמיכות האירועים? מה עלינו ללמוד מקביעוּת הימים בלוח השנה? האם ניתן לדלות טעם מדוע סידרה ההשגחה רצף זה במעגל השנה? (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

פרשת ויגש

עומק מהלך ניסיונותיו של יוסף והשלכותיהם

אנו למדים בפרשיות אלו על הניסיונות שעבר יוסף הצדיק ועמד בהם. ולכאורה יש לשאול, אם הקב"ה רוצה להוריד אותו למצרים, למה הוא צריך לעבור כל כך הרבה סבל? (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

ההזדמנות האחרונה

מדוע לא תוקן שמחת תורה לחג השבועות?

יש להבין מדוע קבעו לנו חז"ל את סיום ושמחת תורה דווקא בחג שמיני עצרת, ומדוע לא תיקנו כן בחג שבועות - חג מתן תורה? הרב אברהם בליקשטיין בטור לשמחת תורה (יהדות)

הרב אברהם בליקשטיין |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר