ישראל במלחמהישראל במלחמה

הרב אברהם יוסף שוורץ


פרשת השבוע

איזה חוש הקיים בגוף האדם לא חטא בחטא עץ הדעת? צפו

פרשת תצווהעם הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי מטרת הקטורת שהיתה מוקטרת במשכן ובבית המקדש? ומדוע "הקטורת" נקראת כך? איזה חוש מבין חמשת החושים הקיימים בגופו של האדם, לא חטא בחטא עץ הדעת? צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

מפרשת השבוע

למה מתפללים לכיוון ירושלים, הקב"ה נמצא רק שם? | צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת תרומה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי המטרה בבניית המשכן / בית המקדש לדעתו של הרמב"ם? וגם: מדוע צריך להתפלל לכיוון ירושלים ובית המקדש, וכי הקב"ה נמצא רק שם? | צפו בשיעור (יהדות, פרשת השבוע)

כיכר השבת |

פרשת השבוע

האם "הכרת הטוב" היא בבחינת "שמור לי ואשמור לך"? • צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת משפטים, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מה הקשר בין מצוות הביכורים, לבין האיסור של "לא תבשל גדי בחלב אמו", ששניהם נכתבו באותו פסוק? האם "הכרת הטוב" היא בבחינת "שמור לי ואשמור לך", או שקיים בזה משהו עמוק יותר? • צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

איזו שמועה שמע יתרו ואיך זה קשור למעמד עשרות הדיברות

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת יתרו, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על הפסוק - "וישמע יתרו" - איזו שמועה שמע? וגם: מהו הקשר בין האירוע של שמיעת יתרו, לבין מעמד עשרת הדברות? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

שיעור מרתק

איך לומדים מפרשת השבוע על "הקדם תרופה למכה"? • צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בשלח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על "רפואה מונעת" ו"הקדם תרופה למכה", היכן אנו למדים זאת מפרשת השבוע? | וגם: מהי הסיבה שברכת "רפאינו" בתפילת שמונה עשרה, היא ממוקמת כברכה השמינית שבברכות? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

למה קידוש החודש, היא המצווה הראשונה שניתנה לבני ישראל?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הסיבה שמצוות קידוש החודש, היא המצווה הראשונה שניתנה לבני ישראל? מה הקשר בין מצוות קידוש החודש, לבין "זה אלי ואנווהו - התנאה לפניו במצוות? (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

למה בני ישראל לא שמעו למשה - היה רעש? הם היו חרשים?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת וארא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ את הפסוק - "ולא שמעו אל משה..." - האם הם היו ליקויי שמיעה או היה רעש בסביבה? מה נגרם לבני ישראל במצרים, כתוצאה מכך שלא היו "בני תורה"? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

ומה הבסיס ליהודי מאמין

פרשת השבוע: מה הקשר בין שבט דן לבין חודש טבת? צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - ויחי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, "לישועתך קיוויתי ה'" - הקיווי לקב"ה מהווה בסיס ליהודי המאמין, ומדוע משפט זה נאמר דווקא לדן - בנו של יעקב? | וגם: מה הקשר בין שבט דן לבין חודש טבת? | צפו בשיעור (יהדות)

1
| כיכר השבת |

פרשת השבוע

מה פשר הערבות המופלאה ששררה בין יהודה לבנימין? צפו

בשיעורו על פרשת ויגש, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, האם יהודה נהג כשורה, כאשר הציע ליוסף להיות עבד במקומו של בנימין?| וגם: מהי המשמעות העמוקה של הערבות שנהייה בין יהודה לבנימין? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

צפו בשיעור לפרשת השבוע

מהי ההשתדלות שאדם עושה שהיא פגם באמונה בהשם?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת מקץ, הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי ההשתדלות המותרת לעשות, ומהי ההשתדלות המהווה לדעתו של החזון איש זצ"ל פגם בביטחון בקב"ה? מהו המכנה המשותף בין "להשכיחם תורתך", לבין "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו"? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

אזעקות המלחמה הן השריקות שכתוב שיהיו בתקופת גאולה?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת וישב, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הסיבה שכל פסוקי הפרשה מתחילים באות ו', למעט שמונה פסוקים המתחילים באותיות אחרות? | וגם: האזעקות והאירועים של החודשיים האחרונים, האם הם השריקות עליהן כתב הנביא זכריה שיהיו בתקופת הגאולה?

כיכר השבת |

פרשת השבוע

מה לבשו בני משפחת יעקב בפגישה עם עשיו הרשע? צפו

בשיעורו השבועי על פרשת השבוע - פרשת וישלח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ את הפסוק, "וירא יעקב מאוד..." - ממה פחד יעקב אבינו? מה היה צבע הבגדים אותם לבשו כל משפחת יעקב אבינו בעת הליכתם לקראת מחנה עשיו, ומה היתה הסיבה לכך? | צפו בשיעור (יהדות, פרשת השבוע)

כיכר השבת |

פרשת השבוע

למה אוויר ולחם יש ללא הגבלה וזהב ויהלומים זה מוגבל? צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויצא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ את הפסוק - "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", לחם ודאי שנועד לאכילה ובגד נועד ללבישה, ומדוע יעקב מתבטא כך? | וגם: מהי הסיבה שיש אוויר בעולם ללא כל הגבלה וללא צורך בתשלום, וכן פירות וירקות קיימים בשפע וקל להשיג אותם במחיר סביר. לעומת זאת, זהב ויהלומים אין בשפע וללא הגבלה, והמחיר עבורם הוא יקר מאוד? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

האם צריך שמירה יותר מאויבים או מאלו המתנהגים כאוהבים?

בשיעורו השבועי על פרשת השבוע - פרשת תולדות, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהו המכנה המשותף בין שלושת האבות במילים "אל תירא" שנאמרו להם על ידי הקב"ה? | וגם: מתי אנו צריכים יותר עזרה וסיוע מהקב"ה בשמירה, האם בשמירה מאלו המתנהגים אלינו כאוייבים, או מאלו המתנהגים אלינו כאוהבים? | צפו בשיעור (יהדות)

1
| כיכר השבת |

פרשת השבוע

מאיזו מחלה גנטית נזהר אברהם, כשעסק בשידוך ליצחק? צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת חיי שרה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מאיזו מחלה תורשתית / גנטית נזהר אברהם אבינו, בעת שעסק בשידוך לבנו יצחק?מי סייע בחילוץ ביתו של נחוניא, מהבור אליו היא נפלה? וממי אנו מצפים שיעזור ויסייע לחלץ את השבויים בידי החמאס? צפו בשיעור (אקטואליה, יהדות)

1
| כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

על מה אברהם אבינו התפלל בהר המוריה והאם הוא נענה?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת וירא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, "מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה". מה היתה תפילתו של אברהם אבינו בהיותו בהר המוריה, ובמה הוא נענה? צפו (יהדות)

כיכר השבת |

מפרשת השבוע

הסגולה שתסייע לנו להינצל מתקופת ה"מבול" - "בלבול" | צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת לך לך, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ על אברהם אבינו, המסמל את מידת החסד. מדוע הוא אינו מסמל את מידת האמונה בקב"ה, הלא הוא מאוד הצטיין בכך? ומה גרם לנח ולמשפחתו להינצל מהמבול? וגם: מה הסגולה שיכולה לסייע להינצל מתקופת ה"מבול" / "הבילבול" בה אנו נמצאים? | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת |

שיעור מרתק • צפו

מה סיפורו של נח מלמד אותנו על ימים טרופים אלו? | צפו

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת נח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על ה"מבול" ועל "תיבת נח" - מושגים שאנו מכירים היטב. אבל בהפטרת השבוע, ישעיהו הנביא קורא למבול בשם "מי נח" - המים של נח. מדוע? הלא מי המבול מייצגים דבר רע ולא טוב?! | וגם:מה סיפורו של נח מלמד אותנו לעשות בימים קשים וטרופים שעוברים עלינו? צפו בשיעור (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שיעור לחג ולשבת | צפו

מדוע בחג הפסח לא הצטוונו לשמוח - ובסוכות שלוש פעמים?

בשיעורו על פרשת וזאת הברכה וחג שמחת תורה, תוהה הרב אברהם יוסף שוורץ, האם אנו מציינים את קבלת הלוחות השניות, באיזה חג? | וגם: מה הסיבה שבחג הפסח לא הצטווינו על השמחה, ובחג השבועות הצטווינו פעם אחת, ואילו בחג הסוכות הצטווינו שלוש פעמים? | צפו בשיעור (יהדות)

3
| כיכר השבת |

פרשת השבוע | צפו

איך ייתכן לקרוא לפרשת האזינו "שירה", הרי יש גם תוכחה?

בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת האזינו, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, כיצד יתכן לקרוא לפרשת האזינו "שירה", כאשר מופיעים בה גם דברי תוכחה לעם ישראל?. האם שירת "האזינו" היא שירת חייו של עם ישראל ושל כל אחד ואחת מאיתנו, וכיצד שירה זו, יכולה לסייע בעדנו לשוב בתשובה? | צפו (אקטואלי)

כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר