הרב אברהם צבי שטיגליץ


מה אהבתי תורתך

'על אף הגזירות' | רבני העיר ביקשו מהאברכים להישאר בכולל

גאב"ד העיר החרדית ביתר עילית, הגאון רבי חיים ווייס, והגאון רבי אברהם צבי שטיגליץ דומ"ץ קהילת צאנז בעיר, ערכו שיחות הכנה לקראת חג מתן תורתנו בהיכל כולל 'קניני תורה' בראשות ראש הכולל הגרצ"א פריזנד | הנואמים הרבנים דירבנו את אברכי הכולל להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה במסירות (חרדים)

חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר