הרב חיים מאיר רוקח


ביקור רב רושם

בשליחות זקינו האדמו"ר | הנכד ערך מסע חיזוק באירופה • צפו

ימי עונג רוחני עז היה מנת חלקם של חסידי בעלזא באנטווערפן, עם הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי חיים מאיר רוקח נכדו של האדמו"ר לשהות בקרבם למשך שבוע ימים | הרה"צ סייר בכל בנייני המוסדות, וכן ביקר בבתי רבני העיר שקידמו פניו ברוב כבוד | גאב"ד אנטווערפן השתתף בקידושא רבא בצפרא דשבתא (חסידים)

4
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר