הרב יחזקאל לוינשטיין


היסטריה ואקטואליה

מה חובת בני הישיבות בימי לחימה? | מסע לאור גדולי הדורות

בחורים מקבלים על עצמם חיזוקים רוחניים, וחלקם לומדים רצוף בתענית דיבור, להצלחת המלחמה וחייל צה"ל | ישראל שפירא מפליג לשנים עברו, על הוראות גדולי ישראל כיצד בני הישיבות ינהגו במלחמות ישראל (עולם הישיבות)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם הגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו הגר"ח מבריסק?

רבי אבא מרדכי ברמן החשיב את עצמו כמייצג דרך הגר"ח מבריסק, אך דרך לימודו הייתה שונה מדרכו של בנו של הגר"ח, הגרי"ז. הוא סבר שהגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו (היסטוריה)

20
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

התינוק שלא קיבל סטירה מהמלאך - ונולד

לפני שנים רבות פורסם הרה"ח ישראל משה מנדל כ-'הינוקא הפלאי' - בשל שהמלאך בבטן אמו לא סטרו על פניו, וכך הילד לא שכח את תלמודו; מה באמת היה ואיך שכח הכל? (היסטורי)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מחלוקת פוניבז' על הניצחון ב'ששת הימים'

53 שנים לשחרור הר הבית והעיר ירושלים, ישראל שפירא מביא את דעות גדולי הדור: מי גרם לנס הגדול שאירע לעם היהודי במלחמת ששת הימים | אלו כל הדעות שנחלקו • פרק ג' (בארץ)

38
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר