ישראל במלחמהישראל במלחמה

הרב ישי וליס


שאלות בפרשה

'תצוה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע דווקא בפרשה זו כתוב שמשה רבינו לא נזכר בה? מדוע שמן זית הוא בלשון יחיד? ושאלה מוזיקלית: 'ואפילו בהסתרה' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת תצוה • צפו (יהדות) 

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'תרומה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה המשמעות לשם של החיה "ססגונא"? מה החידוש בלשון נדבה? ושאלה מוזיקלית: 'כי הרבית' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת תרומה • צפו (יהדות) 

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה הכוונה "אשר תשים לפניהם"? מדוע הפירוש שונה מהפסוק המפורש? ושאלה מוזיקלית: 'משנכנס אדר' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת משפטים • צפו (יהדות) 

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע זכה יתרו שנקראה פרשה על שמו? מדוע כתוב רק "נעשה"? ושאלה מוזיקלית: 'וזכנו לגדל' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת יתרו • צפו (יהדות) 

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'בשלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע שבני ישראל ירצו לחזור למצרים? מה ההדגשה בפסוק: "סוס ורוכבו רמה בים"? ושאלה מוזיקלית: 'כאיייל תערוג' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת בשלח • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'בא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה הצורך בכל עשרת המכות? מדוע חלק מבני ישראל לא רצו לצאת ממצרים? ושאלה מוזיקלית: 'אחינו כל בית ישראל' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת בא • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'וארא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

האם חול ומים מרגישים? מה הסיבה שה' חיזק את לב פרעה? וגם, "אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת וארא • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'שמות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע פרעה השאיר את הבנות? מה הכוונה "ויאמר לרשע למה תכה רעך"? וגם, "שיר המעלות בשוב ה'" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת שמות • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'ויחי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה פירוש ברכת הבנים? מהי הברכה ב"כלי חמס מכורתיהם"? וגם, "מזמור לדוד ה' רועי לא יחסר" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ויחי • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'ויגש' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה פירוש שאלת יוסף "העוד אבי חי"? מדוע יוסף היה צריך להעביר את העם? וגם, "ידיד נפש" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ויגש • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'מקץ' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מניין יוסף ידע שהחלום של פרעה יתגשם? מדוע יוסף מציע שאח אחד יאסר? וגם, "כי אשמרה שבת" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת מקץ |שיעורי התורה מוקדשים לעילוי נשמתה של הצדקת בתיה בת ציון בת רבקה שהשיבה את נשמתה הטהורה בו׳ באדר תשפ״גת. נ. צ. ב. ה.• צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'וישב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

היכן האחות דינה בחלום יוסף? מה עניין הדודאים לחנוכה? וגם, "הנרות הללו אנו מדליקין" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת וישב • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'וישלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

האם נכון היה לפגוע בכל שכם? מדוע צוינה פטירת דבורה מינקת רבקה? וגם, "דרור יקרא" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת וישלח • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'ויצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה הכוונה "עיני לאה רכות"? לאיזה "מקום" חזר לבן? וגם, "י-ה ריבון עולם" • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ויצא • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'תולדות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

האם מכירת הבכורה נחשבת עסקה הגונה? האם יצחק אהב את עשיו בגלל הציד? וגם, "מנוחה ושמחה" - מה ההסבר של השיר? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת תולדות • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'חיי שרה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע לא מוזכר שמו של אליעזר? האם הסימנים של אליעזר התקיימו? וגם, "מה ידידות מנוחתך", מה ההסבר של השיר? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת חיי שרה  • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'וירא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע אברהם אבינו מציע רק מעט מים? מדוע אברהם מנסה בשביל חמישה צדיקים שחסרים? וגם, "כל מקדש שביעי" - מה הפירוש? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת וירא  • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'לך לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

ממתי הכיר אברהם את הבורא? לאן נעלמו 190 שנות שיעבוד? 'אשת חיל' - מדוע בכניסת שבת שרים לאשה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת לך לך • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

פרשת 'נח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע מזכירים את נח לגנאי? בשביל מה נח שלח את העורב? "יונה מצאה בו מנוח" - מה הקשר לנח? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת נח • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

שאלות בפרשה

'האזינו' ושבת שובה עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מה פירוש "מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה"? מדוע יהושע חזר להיות הושע? וגם, מה נחשב "אחטא ואשוב"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת האזינו • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר