הרב ישראל נח ויזל


צפו בתיעוד

הרבי נחת בארץ - ומיד כתב אות בס"ת לזכרו של העסקן הצעיר 

האדמו"ר מויז'ניץ נחת הבוקר (שלישי) אחר ביקור של שבוע ימים בארה"ב | מיד עם הגעתו לקרית ויז'ניץ עלה בתחילה לניחום אבלים אצל בני משפחת ויזל הנכבדה אשר ישבו שבעה על פטירת בנם העסקן הצעיר הרב ישראל נח ויזל ז"ל, שהלך לעולמו בטרגדיה נוראה. האדמו"ר נחמם, והקימם מימי השבעה | בהמשך באו בני משפחת המנוח אל מעון האדמו"ר למעמד התחלת כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו הטהורה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

אבל כבד בממלכה 

וירב בויז'ניץ תאניה ואניה | האברך הר"ר ישראל נח ויזל ז"ל

אבל ויגון ירדו על כלל חסידי ויז'ניץ עם היוודע דבר פטירתו של אביר העסקנים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, העסקן הדגול הר"ר ישראל נח ויזל ז"ל, אשר נלב"ע אחר שנת ייסורים קשים ומרים שקיבלם באהבה | בן 32 בפטירתו | מסע ההלוויה יצא מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ (דיין האמת)

17
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר