הרבנית ברכה דיסקין ע"ה


"הגיסה של הגרי"ג אדלשטיין"

בגיל 92: הלכה לעולמה הרבנית ברכה דיסקין ע"ה - אמם של ראשי הישיבה

אלמנתו של ראש ישיבת תפארת ציון זצ"ל | הלוויתה תתקיים היום מביתה בבני ברק: "זכתה לראות דורות ישרים, פארי עולם התורה" (דיין האמת, חרדים)

2
| איצלה כץ |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר