השקופים


מי ידאג ל'שקופים' בכוללים?

כיום שעולם התורה קם ופורח, ובד בבד מכת העוני מחמירה ומכה באלפי משפחות אברכים, האם לא הגיע הזמן לדאוג לכל אלו שהיו רוצים לקיים את החובה לפרנס את משפחתם? (דעה)

86
| הרב דוד בלוך |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר