חוג חזון איש


טובים מאורות 

לאור הלבנה: זקן רבני 'חוג חזון איש' קידש את הלבנה

עם תחילתה של החודש, מיהר זקן רבני 'חוג חזון איש' הגאון רבי מאיר גריינמן בעל ה'אמרי יושר', לקדש את הלבנה בחצר בית מדרשו בבני ברק | טרם קידוש הלבנה הביט הגאון היטב בצורת הלבנה, ואחר פתח באמירת הברכה יחד עם הציבור (חרדים)

חיים רוזנבוים |

בהשתתפות המונים

עם אוכל ביתי | החתונה בבית זקן רבני 'חוג החזון איש' | תיעוד

קהל רב נטל חלק השבוע בשמחת נשואי נכדת הגאון רבני מאיר גריינמן, זקן רבני חוג ה'חזון איש', בת לבנו הרה"ג ר' צבי גריינמן | בשמחה השתתפו רבנים וראשי ישיבות ואיש ציבור בכירים | במעמד החופה כובד הגר"מ בברכה אחריתא, ובהמשך רקד עם החתן בשמחת הנשואין | יצוין, כי לאור קפידתו הגדולה של הרב לאכול רק דברים עם השגחה יתירה, הובאו כל מאכלי החתונה עבור הרב, מהמטבח הפרטי בביתו כולל סכו"ם (חרדים) 

חיים רוזנבוים |

כולם הרימו אצבעות

"תנצלו את הילדות" | הבקשה של זקן רבני חזו"א מהילדים

קבוצה של תלמידים מתלמוד התורה 'עטרת שלמה', עלו הבוקר למעונו של זקן רבני חוג 'חזון איש' הגאון רבי מאיר גריינמן לעמוד בכור המבחן על פרק 'השולח' | בסיום המבחן נשא הגאון הישיש דברי חיזוק לתלמידים, בהם עוררם לנצל כדבעי את שנות הילדות (חרדים)

1
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר