כפר אתא


בביהמ"ד המיתולוגי

האדמו"ר ערך טיש ב'כפר אתא' לרגל הילולת זקינו

האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים בעריכת שולחנו לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'רזא דשבת' מקרעטשניף, בביהמ"ד קרעטשניף ב'כפר אתא', שם התייסדה החסידות כאן בארץ | בטיש השתתף גם גאב"ד מאקווא המתגורר באזור | אחר הטיש פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את אתרא קדישא מירון והעתיר בדבר ישועה ורחמים (חסידים)

5
| חיים רוזנבוים |

עוגות מצה

האש במאקווא בערה במעמד אפיית המצות | גלריה

הגה"צ גאב"ד מאקווא באפיית מצות ערב פסח אחוז שרעפי קודש | הגאב"ד אפה בימי חודש ניסן מאות ק"ג מצות לנזקקים, ובערב פסח אפה לעצמו לחג | בין לבין הגה הגאב"ד בספרי חסידות כהכנה לליל החג | הגאב"ד עסק בכל תהליכי האפיה אשר היו בהשגחתו המהודרת | תיעוד מסכם (חצרות קודש)

2
| חיים רוזנבוים |

מתוך שרעפי קודש 

ביראה יתירה ובהידור רב כך אפה הצדיק מכפר אתא את מצותיו לחג

תיעוד: הגה"צ גאב"ד מאקווא באפיית מצות לקראת החג עבור משפחות נזקקות ועבור החסידים | הגאב"ד תועד כשהוא אופה בעצמו את המצות לכבוד פסח (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר