מחלוקות


ידע יהודי

הקב"ה נתן תורה אחת, אז איך היא הפכה לאלף דעות?

כיצד ייתכן שבמשך הדורות נולדו מחלוקות אודות אופן קיומן של מצוות מסוימות? וכי לא יכלו בעלי המחלוקת לפנות אל חכמי וזקני הדור הקודם ולברר מהו המנהג? ומה נהגו כל עם ישראל עד הזמן בו נפסקה ההלכה כאחת השיטות? • שיעור בידע יהודי עם הרב אליהו שוויכה (יהדות)

1
| הרב אליהו שוויכה |

ידע יהודי

שמאי והלל: מאחורי המחלוקות המפורסמות

כמעט בכל מחלקותם, משתקף קו אחיד: בית שמאי נוטים תמיד לצד המחמיר, ובית הלל נוטים המקל וברוב המקרים נפסקה ההלכה כבית הלל • מה עומד מאחורי המחלוקות האלו? ידע יהודי עם הרב אליהו שוויכה (יהדות)

2
| הרב אליהו שוויכה |

היסטוריה ואקטואליה

מה הסיבות למחלוקות ולאסונות? ההסברים

עשרות רבנים קראו להחרים את ספרי הרב אליעזר מלמד; בעבר הוא הביא סיבה מקורית למחלוקת בפוניבז' ובעקבותיו ישראל שפירא חוזר לכל "הסיבות, למחלוקות והאסונות (בארץ)

4
| ישראל שפירא |

"אחינו האשכנזים"

גם ב'מוסיוף': מחלוקת ומהומה בגלל... אייפון

בשבת האחרונה התעוררה מחלוקת חריפה בבתי הכנסת 'מוסיוף' בשכונת הבוכרים בירושלים, בעקבות שליח ציבור שביום חול מחזיק במכשיר לא כשר. רוב המתפללים בחרו דווקא שלא לביישו (חרדים)

36
| ישי כהן |

למה חודש תשרי כזה ארוך?

במשך השנה אנחנו עוסקים יותר מדיי במחלוקות ובוויכוחים. דתיים ולא-דתיים, אשכנזים וספרדים, ימין ושמאל, אליטות ומקופחים, התקשורת ונפגעיה – אלה, לצערנו, מוקדי תבערה קבועים במחוזותינו. חגי חודש תשרי יוצרים יחד שלמות אחת, שמאפשרת לנו לצאת בכוחות רעננים למילוי המשימות בשנת חיים חדשה

5
| מנחם ברוד |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר