מסכת בבא בתרא


בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף כ"ג | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי - מסכת בבא בתרא, דף כ"ג (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: בבא בתרא דף כ"ג יום חמישי י"ב בתמוז 

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף כ"ב | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי - מסכת בבא בתרא, דף כ"ב (יהדות)

כיכר השבת |

הופכים דף | עניין בדף היומי 

על 'הסגת גבול' המותרת - ומה המקצוע היחיד שתחרות תמיד תועיל לו?

ההבדל הלמדני בין שלושת הבבות | האם חז"ל בעד שוק חופשי או דווקא דגלו בריכוזיות | באיזה עיסוק אין הגבלה ואין למנוע תחרות | קנאת סופרים תרבה חכמה | מדוע הרמב"ם ביאר אחרת? | האם קנאת סופרים היא לכתחילה? | ובאיזה מקרה חריג התירו את התחרות העסקית? (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: בבא בתרא דף כ"ב יום רביעי י"א בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף כ"א | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי - מסכת בבא בתרא, דף כ"א (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: בבא בתרא דף כ"א יום שלישי י' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף כ' | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני - מסכת בבא בתרא, דף כ' (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: מס' בבא בתרא דף כ' יום שני ט' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

הופכים דף | עניין בדף היומי

על משמעות המילים יַגִּיד עָלָיו רֵעוֹ | והאגדה אפופת המסתורין על בית הקברות של קראקא

מה הם הדברים שמוסיפים הבל | משנה זהירות בנזקי שכנים |  מה בין סלעים לבין חול | ומי אמר למי 'יגיד עליו רעו' | רעם, יש בכוחו לנחם על אסונות? | מי הוא אותו איש מסתורי שמשוטט בין המצבות אחר קברותו | מרן המגלה עמוקות ורבנו הב"ח | האגדה הנוראה בבית הקברות של קראקא (יהדות)

כיכר השבת |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף י"ט | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון - מסכת בבא בתרא, דף י"ט (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: מס' בבא בתרא דף י"ט יום ראשון ח' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף י"ח | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת - מסכת בבא בתרא, דף י"ח (יהדות)

כיכר השבת |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף י"ז | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי - מסכת בבא בתרא, דף י"ז (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: מס' בבא בתרא דפים י"ז-ח"י יום שישי ו' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף ט"ז | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי - מסכת בבא בתרא, דף ט"ז (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ז יום חמישי ה' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

בעברית, באידיש ובאנגלית

האזינו: בבא בתרא, דף ט"ו | הדף היומי ב-10 דקות

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי - מסכת בבא בתרא, דף ט"ו (יהדות)

כיכר השבת |

הופכים דף | עניין בדף היומי 

ספר תורה שהיה מונח בקודש הקודשים – מי כתבו ומתי השתמשו בו? 

ספר-תורה הראשון | מי כתב את ספר התורה שבארון הברית? | השימוש בספר התורה אחרי חורבן שילה | האמנים שתיקנו את קודש הקודשים גם קראו בו? | ממנו היו מגיהים את ספרי הגולה | ובמה התייחדה טהרתו משאר הספרים? (יהדות)

כיכר השבת |

האזינו לשיעור

הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ו יום רביעי ד' בתמוז

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

הדף היומי |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר