מסכת ברכות


המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ט', משניות ג'-ד'-ה' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ט', משניות ג'-ד'-ה' • צפו (יהדות)

1
| הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ח', משנה ח'; פרק ט', משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ח', משנה ח'; פרק ט', משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ח', משניות ה'-ו'-ז' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ח', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ח', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ח', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ז', משניות ד'-ה'; פרק ח', משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ז', משניות ד'-ה'; פרק ח', משנה א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ז', משניות א'-ב'-ג' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ז', משניות א'-ב'-ג' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ו', משניות ו'-ז'-ח' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ו', משניות ו'-ז'-ח' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ו', משניות ג'-ד'-ה' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ו', משניות ג'-ד'-ה' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ה', משנה ה'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ה', משנה ה'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ה', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ה', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ד' משניות ו'-ז', פרק ה' משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ד' משניות ו'-ז', פרק ה' משנה א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ד', משניות ג'-ד'-ה' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ד', משניות ג'-ד'-ה' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות; פרק ג' משנה ו', פרק ד' משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ג' משנה ו', פרק ד' משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות, פרק ג' משניות ג'-ד'-ה' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ג' משניות ג'-ד'-ה' • צפו (יהדות)

1
| הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה יומית

מסכת ברכות, פרק ב', משנה ח'; פרק ג' משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ב', משנה ח'; פק ג' משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה יומית

מסכת ברכות, פרק ב', משניות ה'-ו'-ז' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ב' משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה יומית

מסכת ברכות, פרק ב', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק ב' משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה יומית

מסכת ברכות, פרק א' משניות ד'-ה' ופרק ב' משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק א' משניות ד'-ה' ופרק ב' משנה א' • צפו (יהדות)

1
| הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת ברכות, פרק א', משניות א'-ב'-ג' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת ברכות, פרק א', משניות א'-ב'-ג' • צפו (יהדות)

2
| הרב עידו ובר-ארליך |

כל הפרטים

בעקבות הקורונה: תכנית לימוד בינלאומית לבני הישיבות

בעקבות ימי הקורונה, וחוסר הוודאות בעולם הישיבות - תכנית מיוחדת שמיועדת לבני הישיבות בעולם היהודי כולו, יוצעו מלגות ייעודיות לתלמידים שיצליחו במבחנים (חדשות חרדים)

7
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר