ישראל במלחמהישראל במלחמה

מסכת פאה


המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ח', משניות ה'-ו'-ז' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה, פרק ח', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ח', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה, פרק ח', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ז', משניות ז'-ח'; פרק ח', משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה, פרק ז', משניות ז'-ח'; פרק ח', משנה א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ז', משניות ד'-ה'-ו' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ז', משניות ד'-ה'-ו' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ז', משניות א'-ב'-ג' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ז', משניות א'-ב'-ג' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ו', משניות ט'-י'-י"א • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ו', משניות ט'-י'-י"א • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ו', משניות ג'-ד'-ה' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ו', משניות ג'-ד'-ה' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ה', משנה ח'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ה', משנה ח'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ה', משניות ה'-ו'-ז' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ה', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ה', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ה', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ד', משניות י'-י"א; פרק ה', משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ד', משניות י'-י"א; פרק ה', משנה א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ד', משניות ז'-ח'-ט' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ד', משניות ז'-ח'-ט' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ד', משניות ד'-ה'-ו' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ד', משניות ד'-ה'-ו' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ד', משניות א'-ב'-ג' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ד', משניות א'-ב'-ג' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ג', משנה ח'; פרק ד', משניות א'-ב' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ג', משנה ח'; פרק ד', משניות א'-ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ג', משניות ה'-ו'-ז' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ג', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ג', משניות ב'-ג'-ד' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ג', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ב', משניות ז'-ח'; פרק ג', משנה א' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ב', משניות ז'-ח'; פרק ג', משנה א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ב', משניות ד'-ה'-ו' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ב', משניות ד'-ה'-ו' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

המשנה היומית

מסכת פאה; פרק ב', משניות א'-ב'-ג' • צפו

הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת פאה; פרק ב', משניות א'-ב'-ג' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר