מפקד אוכלוסין


מספר אישי

האיסור למנות את ישראל | ומה ההיתר לבצע מפקד אוכלוסין?

למנות את ישראל - איסור מהתורה או שמא רק מדברי קבלה? | למה האיסור לא מוזכר במניין המצוות? | חידוש החת"ס - מניין ע"י דבר אחר נועד להכשיל את הספירה | מה דעתו של הגרח"ק זצ"ל על מפקד אוכלוסין | הלכה בפרשה (יהדות)

כיכר השבת |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר