ניצוצות


מאמר מיוחד

היארצייט של הרבי מליובאוויטש זיע"א: הקשר בין נשמת משיח – לנשמות ישראל

בכל יהודי יש 'ניצוץ' מנשמתו של המשיח, וכלל ישראל יחדיו, מהווים את נשמת משיח בשלמותה | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לרגל יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש זיע"א (חסידים)

3
| ורד שאלתיאל |

מאמר תגובה

אדמו"רים נוסעים לחו"ל כדי להעלות ניצוצות

כשרואים את גדולי עולם החסידות, נוסעים לחו"ל, לא מובן איך הם לא רואים את הקסם בטיולים בישראל, אלא שבהכרח חייבים לומר שכח עליון מניע אותם להעלות את ניצוצות נשמתם // מאמר תגובה לישראל שפירא (חסידים)

73
| ורד שאלתיאל |

המרהח"ו זי"ע

ליארצייט: איך זוכים לקריעת ים סוף פרטית?

שביעי של פסח חלף עבר, ישועתך מתעכבת, ואתה צריך נס - מעל הטבע, כי לעיתים יש על האדם קטרוג או דין ח"ו, ואין ישועה לא בדרך הרגילה | מאמר ליארצייט המהרח"ו (חסידים)

3
| רויטל ישראל |

ליארצייט המהרח"ו

איך מעלים ניצוצות קדושים ב'עלינו לשבח'?

"התפילה היא - צורך גבוה", ומהו? "העלאת ניצוצות קדושים". אומר ר"מ מאפטא: "בכל יום ויום, נתעלה ניצוצות קדושים מעביות האדמה, ונעשה מהם מלאכים קדושים - ונתעלו למעלה למעלה" | ליארצייט של רבי חיים ויטאל זי"ע (חסידים)

5
| רויטל ישראל |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר