פינת ההלכה


שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: הלכות נדרים ושבועות

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות נדרים ושבועות (יהדות)

2
| כיכר השבת |

שיעורו של הרב זמיר כהן: מעשר כספים

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות מעשר כספים (יהדות)

כיכר השבת |

שיעורו של הרב זמיר כהן: הלכות כיבוד אב ואם

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות כיבוד אב ואם (יהדות)

כיכר השבת |

שיעורו של הרב זמיר כהן: סוד לט"ו באב

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: קיצור הלכות חופה וקידושין - וסוד מיוחד מפנימיות ט"ו באב (יהדות)

3
| כיכר השבת |

מיוחד: כל הלכות צום ט' באב שחל בשבת

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות ט' באב שחל במוצאי השבת (יהדות)

כיכר השבת |

שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: הלכות ט' באב

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: משמעות החורבן והלכות ט' באב (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: תורה שבעל פה ואמינות המסורת

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: תורה שבעל פה ואמינות המסורת (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: יסודות הלכות מוקצה בשבת

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: יסודות הלכות מוקצה בשבת (יהדות)

5
| כיכר השבת |

שיעור מיוחד

מה חייבים לספר ומה מותר להסתיר בשידוכים

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: מה חייבים לספר ומה מותר להסתיר בשידוכים (יהדות)

3
| כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: דיני אמירה לגוי בשבת

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: דיני אמירה לגוי בשבת (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: שיעור כזית וכביצה

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: שיעור כזית וכביצה (יהדות)

1
| כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: הלכות תרומות ומעשרות

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות תרומות ומעשרות חלק א (יהדות)

2
| כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: הבערת והעברת אש ביום טוב

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הבערת והעברת אש ביום טוב, ותנאי היתר זה (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: מחלל שבת בפרהסיה

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: ההתייחסות ההלכתית למחלל שבת בפרהסיה בזמננו  (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: דין יין מבושל לקידוש

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: דין יין מבושל לקידוש (יהדות)

1
| כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: הלכות תלמוד תורה

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות תלמוד תורה (יהדות)

כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: הלכות ספירת העומר

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות ספירת העומר ומנהגי אבלות (יהדות)

כיכר השבת |

הלכות פסח

השיעור של הגר"ז כהן: בירור שיעור כדי אכילת פרס

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: בירור שיעור כדי אכילת פרס (יהדות)

כיכר השבת |

הלכות פסח

השיעור של הגר"ז כהן: מהו שיעור כזית הלכה למעשה

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: מהו שיעור כזית הלכה למעשה ודבר מוסר (יהדות)

3
| כיכר השבת |

פינת ההלכה

השיעור של הגר"ז כהן: כיצד מודדים 'כזית'

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: כיצד מודדים 'כזית' ודבר מוסר (יהדות)

3
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר