קנה בושם


בתו של הדומ"צ

טרגדיה בקהילה החרדית בהר יונה: מרת חנה דיאמנט ע"ה

בהלם ובכאב התקבלה הידיעה המעציבה בפטירתה בדמי ימיה של האישה הצעירה מרת חנה דיאמנט ע"ה, אשת יבלחט"א הר"ר שלום דיאמנט ובתו של הגאון רבי נתנאל ברנסדורפר דומ"צ שכונת 'קנה בושם' בבית שמש | בת 29 בפטירתה | מסע ההלוויה בשעות הצהריים בירושלים | (דיין האמת)

6
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר