רבי דב בער מייזלש


היסטוריה ואקטואליה

הבחור שקנאי קראקא עמדו והכריזו עליו מלחמה

היו קנאים מזרם החסידות שרדפו אחר בחור שעסק בחכמת ישראל, והכריזו עליו מלחמה, ואף הלכו לרב העיר הרב מייזלש בחושבם שיעזור להם לרדוף את אותו בחור, מה שהתברר דווקא הפוך; ומה סבר הראב"ד? (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

יחסו האוהד של גאב"ד קרקוב למשכילים תורניים

גאב"ד קרקוב הגאון רבי דב מייזלש העניק יחס אוהד למשכילים תורנים כדוגמת ר' נחמן קְרוֹכְמַל, ור' שלמה יהודה ליב הכהן רפפורט שלא היו כמשכילי ברלין אלא נמנו על חובשי בית המדרש (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה שהגאב"ד התיר - הוא אסר, ומה שאסר - הוא התיר

צאצאו הרב יהודה אריה מייזלס מבית וגן, האדיר את ספר חידושי מהרד"ם לגאון רבי אברהם מייזלש גאב"ד קרקוב, ובהקדמה לא חסך את תיאורי המחלוקת (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאב"ד שהפך לפטריוט לאומי פולני וסמל של דו קיום

אנו עוסקים בדמותו של גאב"ד קראקוב הגאון רבי דוב בער מייזלש, אך הוא לא התפרסם רק בשל גאונותו וחוכמתו, אלא התפרסם כפטריוט לאומי פולני וכסמל של דו קיום בין הגורל היהודי לפולני (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה אקטואליה

יחסי הראב"ד והגאב"ד; "וימי שנאתם כימי שבתם יחד"

לאחר שעסקנו בגאוני העיר קרקוב, ועל המחלוקת בין הגאב"ד לראב"ד. בפרק הנוכחי נחזור כמה שנים לפני כן, להסביר את שורשי המחלוקת בין רבותינו הגאב"ד והראב"ד זצוק"ל (היסטוריה)

ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר