רבי יהושע מדז'יקוב


היסטוריה ואקטואליה

האדמו"ר שאהד את המשכיל החשוד בדעות רפורמיות

הגאון רבי יקותיאל אריה קמלהאר סיפר כי ראה בביתו של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב את ספר 'המצרף' של ר' משה מקוניץ, ואף אביו הגה"ק רבי מאיר מדזי'וב בעל ה'אמרי נועם' כתב הערות על הגיליונות (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר