רזא דשבת


בביהמ"ד המיתולוגי

האדמו"ר ערך טיש ב'כפר אתא' לרגל הילולת זקינו

האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים בעריכת שולחנו לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'רזא דשבת' מקרעטשניף, בביהמ"ד קרעטשניף ב'כפר אתא', שם התייסדה החסידות כאן בארץ | בטיש השתתף גם גאב"ד מאקווא המתגורר באזור | אחר הטיש פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את אתרא קדישא מירון והעתיר בדבר ישועה ורחמים (חסידים)

5
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר