שבט הלוי


על כסא זקינו

בחדר המיתולוגי ועל כסא זקנו, קיבל האדמו"ר את ילדי החלאקה 

בחצה"ק שבט הלוי ערך האדמו"ר את ההדלקה בערוב היום ברחבת היכל ישיבת 'חכמי לובלין' בבני ברק | עובר למעמד ההדלקה במהלך היום קיבל האדמו"ר את חסידיו אשר באו עם ילדיהם לחלאקה, בחדר זקינו הגה"צ בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, ועל כסאו שעברה אליו בירושת בית אבות | תיעוד (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

במשך יותר משעה

האברכים הקשו שאלות, האדמו"ר ענה תשובות | תיעוד

מתוך דיבוק חברים מקשיבים, התאספו אברכי קהילת 'שבט הלוי' ליום ועידה בענייני חינוך והנהגת הבית | במעמד המרכזי הופיע האדמו"ר, אשר למשך למעלה משעה השיב לאברכים על שאלותיהם מול כל הקהל | (חסידים)

חיים רוזנבוים |

בית הלוי ברכו את ה'

שמחה באהלי צדיקים | החסידים שמחו בשמחת האדמורי"ם

קהל רב, חסידים ואנשי מעשה, נטלו חלק בשמחת בית צדיקים. שמחת ארוסי נכדת האדמורי"ם מבוהוש ושבט הלוי, עם החתן נכד האדמו"ר מפשעווארסק | השמחה נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'שבט הלוי' בב"ב | (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

ענבי הגפן

וגילו צדיקים | גלריה משמחת בוהוש - פשעוורארסק

שמחת הווארט לנכדי האדמורי"ם מבהוש - פשעווארסק - שבט הלוי | השמחה נערכה ברוב פאר והדר בבית זקן הכלה האדמו"ר מבהוש (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

מועדים ורגלים

ואמרתם זבח פסח | המונים בטיש של הרבי בחוה"מ

האדמו"ר משבט הלוי בטיש לרגל חוה"מ פסח בהיכל בית מדרשו בשכונת זכרון מאיר בב"ב | במהלך הטיש העלה זכרו של זקינו הגאון האדיר רבי שמואל הלוי וואזנר שיום ההילולא חל ביום ראשון של פסח (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

ושמרתם את המצות

עם השטריימל של זקינו בעל ההילולא | אפיית המצות בשבט הלוי 

האדמו"ר משבט הלוי באפיית מצות תנור ראשון בערב פסח | האדמו"ר לבש את השטריימל של זקינו הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל, אשר יום ההילולא חל ביו"ט ראשון של פסח (חצרות קודש)

1
| חיים רוזנבוים |

מול מאות חסידים

אור לארבעה עשר: אדמורי"ם ורבנים בשאיבת מים שלנו 

הצלם איתי קצב תפס עמדה על יד בארות המים בב"ב, ותיעד את אדמור"י העיר שואבים מים מבארות המים לצורך אפיית המצות (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

לשם מצות מצווה

אדמור"י העיר בני ברק בשאיבת מים שלנו

לעיתותי ערב הגיעו אדמור"י ורבני העיר בני ברק לשאבית מים שלנו מבארות המים בעיר | האדמורי"ם הגיעו יחד עם החסידים שליוו את המים בשירה ובזימרה | צפו בגלריה מהצלם שוקי לרר (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

שבע בדיקות וחקירות

בדיקה יסודית ומקיפה: כך האדמו"ר בדק את ידי העובדים

האדמו"ר משבט הלוי בטחינת חיטים, ואפיית מצות לקראת החג | האדמו"ר פינה כמה שעות מסדר יומו הגדוש, והגיע בעצמו לבדוק ולעבור על כל נהלי ההשגחה במאפיה שאפה | כל העובדים הוצרכו לעבור לפני האדמו"ר ולהציג ידיהם | מטחינת החיטים ועד אחר הפרשת החלה (חצרות קודש)

חיים רוזנבוים |

הוציאו תיבה לרחובה של עיר

התלמידים נותרו בישיבה, ואמרו ברכת האילנות עם האדמו"ר

בחצר הקודש שבט הלוי הוציאו את התיבה (הסטנדר) של האדמו"ר מהיכל הישיבה, והאדמו"ר יצא לאמירת ברכת האילנות בחצר (חסידים) 

1
| חיים רוזנבוים |

בית הלוי

הגאון הנסתר סיים את הש"ס לע"נ חמיו וישב על כסא פשוט

לקראת יומא דהילולא של הגאון בעל שבט הלוי רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל החל בחג הפסח, התאספו כלל התלמידים והחסידים לסעודת הילולא מוקדם לזכרו הטהור | גלריה (חסידים)

13
| חיים רוזנבוים |

בית הלוי ברכו ה'

שמחת בית שבט הלוי – מאקווא – זידטשוב – נדבורנה | תיעוד

מקבלת הפנים והחופה המרגשת, ועד הגשת מנחת ביכורים וריקוד המצווה טאנץ | צפו בתיעוד מצהלתם ושמחתם של המוני החסידים בחתונה (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

תיעוד מיוחד

שמחת התנאים בחצרות ויז'ניץ - נדבורנה - שבט הלוי - ביאלא פשיסחא

אדמו"רים רבנים וקהל רב השתתף בשמחת התנאים לנינת האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצוק"ל, נכדה לחתנו הגה"צ רבי מנחם ארנסטר ר"י ויזניץ, בת לחתנו הגר"מ אשכנזי, בן להגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי ר"י "מאמר מרדכי" נדבורנה, חתן האדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל | החתן הוא נינו של בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל נכד לחתנו הגה"צ רבי אברהם יעקב איצקוביץ, בן לחתנו הגרא"י רבינוביץ בן האדמו"ר מביאלא פשיסחא ונין האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצוק"ל | צפו בתיעוד (חסידים)

חזקי שטרן |

ביום העלייה לציון

מעמד סיום הש"ס בקהילת 'שבט הלוי' | תיעוד 

בחצר הקודש 'שבט הלוי' נערך מעמד סיום הש"ס והתכנסות רבתית ביום העליה לציון של מרן פוסק הדור הגה"ק בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל (חסידים)

חזקי שטרן |

צפו בתיעוד

העליה לציון גאב"ד זכרון מאיר בעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל

המונים עלו לציונו של הגה"ק בעל מחשבת הלוי וגאב"ד זכרון מאיר זיע"א, בראשות בנו האדמו"ר משבט הלוי, ביומא דהילולא קדישא, בבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר | תיעוד (חסידים)

חזקי שטרן |

תיעוד מיוחד

בקהילת 'שבט הלוי' ציינו 'יארצייט' ומינו דיינים חדשים

בקהילת שבט הלוי בבני ברק ציינו את הילולת גאב"ד זכרון מאיר ובעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל במעמד מיוחד של הרחבת גבולות ההוראה, במהלכו מונו 15 דיינים חדשים שיעמדו לטובת הציבור בבית ההוראה. במעמד השתתפו מאות שהאזינו לדברי תורה וחיזוק (חסידים)

2
| שימי שפר |

אברכי כולל 'מחשבת הלוי' נבחנו על ההלכות

אברכי הכולל 'מחשבת הלוי' להוראה בשכונת זכרון מאיר ב"ב, שהוקם לזכרו של בעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל, הגיעו למבחן מיוחד על הלכות בשר וחלב אצל הגאון הרב מרדכי גלבר, רב ביהמ"ד מונקאטש בבני ברק, ודומ"ץ בבית הדין זכרון מאיר (אנ"ש)

שימי שפר |

צפו בתיעוד

בני ברק: כך התכוננו ב'שבט הלוי' למתן תורה

בחצר 'שבט הלוי' נערכו החסידים לחג השבועות בסדר לימוד מיוחד שהתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בבני ברק בהשתתפות האברכים ובחורי הקהילה • לאחר סדר הלימוד נשא האדמו"ר משא חיזוק מיוחד במהלכו העלה מספר נושאים הראויים לחיזוק ולהתעלות • תיעוד (חרדים)

שימי שפר |

צפו בתיעוד

הדלקה ו'חלאקה': ל"ג בעומר ב'שבט הלוי'

בחצר שבט הלוי בבני ברק נערכה ההדלקה המרכזית בהשתתפות מאות מחברי הקהילה ששרו ורקדו לכבוד התנא רשב"י, בשילוב עם מנהג ה'חלאקה' לילדי הקהילה (חסידים)

2
| שימי שפר |

תיעוד נרחב

שנה לפטירת גאב"ד שבט הלוי: הוכנסת ספר תורה

לרגל יום ההילולא הראשון של גאב"ד זכרון מאיר, חסידיו ומוקירי זכרו, הכניסו ספר תורה לבית מדרשו שבבני ברק, בראשות בנו ממשיך דרכו. קודם להכנסת ס"ת, עלו לקברו • תיעוד (חסידים)

2
| שימי שפר |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר