שבת חיזוק


רבבה מימינך 

האדמו"ר מקאליב חיזק את תושבי המושב

 בשבת האחרונה זכו תושבי מושב 'רבבה' לשבת התעלות מיוחדת עם האדמו''ר מקאליב שבא לשבות במושב יחד עם קבוצה מצומצמת מחסידיו | בערש''ק נערך כינוס מיוחד לילדי המושב שם נשא דברים האדמו''ר בכוח תורתן ותפילתם של ילדי תשב''ר | התפלות והטיש בליל ש''ק התקיימו בביה''כ המרכזי ביישוב כאשר רבים מתושבי היישוב באו להשתתף |במוצש''ק נכנסו עשרות מתושבי המקום לעצה ולברכה אצל האדמו''ר  (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר