שמחת נשואין


כיצד מרקדין

המונים בשמחת נשואי נכדת הגר"מ צדקה | תיעוד 

המונים השתתפו בשמחת נשואי נכדת ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | הכלה -  בת לחתנו הרה"ג שמואל נבון ראש כולל 'עטרת גבריאל', ורב קהילת 'חסד לאברהם' | בשמחה השתתפו אדמורי"ם ורבנים ראשי ישיבות (חרדים)

חיים רוזנבוים |

שמחת בית צדיקים

במתחם מגודר | האדמו"ר רקד 'מצווה טאנץ' בנשואי נכדתו

המוני חסידים השתתפו השבוע בשמחת נשואי נכדת האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, בת לחתנו הרה"ג ר' דוד צבי מייזליש עב"ג החתן בן האדמו"ר מזידטשוב ב"ב | בשמחה השתתפו אדמורי"ם ורבנים מקרב בני המשפחה •  צפו בתיעוד מסכם מהחתונה הגדולה בבני ברק  (חסידים)

חיים רוזנבוים |

חיזק את כל הקהילות

האדמו"ר ביקר ביקור בזק בלונדון לרגל השמחה בבתי הנגידים

התרגשות דקדושה וימי חג היה מנת חלקם של חסידי באבוב 45 בעיר הבירה לונדון, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב 45 לביקור בזק בעיר | תיעוד וסיקור נרחב (חסידים)

חיים רוזנבוים |

אהלי צדיקים

מכל החוגים | המונים בשמחת נשואי נכד האדמו"ר מקוזמיר

קהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי נכד האדמו"ר מקוזמיר, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מווישווא ירושלים | השמחה התקיימה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, בהשתתפות המונים ובראשם אדמורי"ם ורבנים, בני המשפחה ותושבי העיר שהוזמנו לשמחה | צפו בתיעוד (חסידים)

חיים רוזנבוים |

ישמחו חסידים

בת האדמו"ר מאשדוד נישאה לבן הרב מירושלים, המונים השתתפו | גלריה

קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נשואי בת האדמו"ר משאץ אשדוד, עב"ג החתן בן הרה"ג דוד רובינשטיין רב ביהמ"ד 'מגדנות אליהו' בירושלים, ואיש אמונו של האדמו"ר מצאנז | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והחסידות (חסידים)

5
| חיים רוזנבוים |

הרנינו כל ישרי לב

הנגיד מאנגליה חיתן עם האדמו"רים מהארץ | תיעוד

קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים שמחת נישואי נכדתם של האדמו"ר מביאלה ישרי לב והגה"צ רבי דב שטרן אב"ד סקולען ב"ב, עב"ג החתן נין הנגיד רבי אליש אנגלנדר מלונדון, ונין האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל | השמחה התקיימה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק בראשות רבני ואדמו"רי המשפחה והעיר, ורבים מהחסידים מחצרות הקודש (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

בהשתתפות האדמו"ר מקנדה 

האדמו"ר הוביל את בנו לחופה, החסידים עלזו | תיעוד

קהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי בן האדמו"ר מספינקא, ונכד האדמו"ר מפוריסוב לרפו"ש, עב"ג הכלה נכדת האדמורי"ם מאנטניא ואלעסק | השמחה התקיימה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק, האדמו"ר מרחמסטריווקא התכבד בסידור קידושין, במהלך השמחה השתתפו אדמורי"ם רבנים וקהל רב מחצרות החסידים ובני המשפחה הרוממה והחסידה | האדמו"ר מספינקא קרית טאהש בקאנדא, הופיע במיוחד לכבוד השמחה בבית אחיו | צפו בתיעוד (חסידים) 

3
| חיים רוזנבוים |

יעלזו חסידים בכבוד

היכל רוזנברג בנתניה הושחר | תיעוד מסכם משמחת בית ויז'ניץ 

גלריה מרהיבה משמחת בית ויז'ניץ - נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר חתן האדמו"ר מספינקא, עב"ג החתן ישכר בעריש פרידמן בהרה"ג חיים יוסף אב"ד בארז'אן, בהגה"צ יעקב יצחק אב"ד אולם, וחתן הגה"צ ישראל יעקב הורוביץ מזאליזשא | השמחה נערכה בהיכל רוזנברג בקרית צאנז בנתניה | הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק ומסכם מהשמחה (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

ענבי הגפן

גדולי ישראל בנשואי בן ראש הכולל עם בת העסקן

המונים בראשות אדמורי"ם, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק השבוע בשמחת נשואי בת הרב משה רוזנטל מנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' אברהם קליין ראש כולל 'זכרון מרים' | השמחה התקיימה באולמי וגשל בב"ב (חרדים) 

4
| חיים רוזנבוים |

גלריי תמונות

מזכיר המועצת חיתן, גדולי הרבנים השתתפו | צפו בתיעוד

קהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי בת הרב אברהם רובנשטיין מזכיר מועצת גדולי התורה ור"ע ב"ב לשעבר, עב"ג החתן בן הגאון רבי אשר מאיר מראשי ישיבת 'דרכי מרדכי' | בשמחה השתתפו גדולי הרבנים וראשי הישיבות שבאו להוקיר את המחותן הרם על כל פעילותיו לטובה במהלך כל השנים ובפרט בתקופת כהונתו כראש עיריית בני ברק | צפו בתיעוד של הצלם דוד קשת (חרדים)

2
| חיים רוזנבוים |

כך זה נראה

באישון ליל: האדמו"ר פקד את הכותל לקראת נישואי נכדו

האדמו"ר מקוזמיר פקד השבוע את ה'כותל המערבי' שם העתיר בדבר ישועה ורחמים לקראת שמחת נשואי נכדו בן לבנו הרב שאול ידידיה, עם בת הרה"ג ברוך הגר מוישווא | שמחת הנשואין תתקיים הערב באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

חסידים ברינה יגילו

מאנסי: המונים בשמחת בית סקולען | גלריה

המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי בת האדמו"ר מסקולען מאנסי, עב"ג החתן בן הגה"צ אב"ד בית ישראל', בן הגה"צ אב"ד אולם, וחתן אב"ד פאפא ירושלים | שמחת החתונה התקיימה ברוב פאר והדר בהשתתפות האחים האדמו"רים מסקולען, באולם 'בית אסתר' מאנסי | צפו בתיעוד (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

בת לבנו יחידו | תיעוד נרחב

גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור בחתונת נכדת הגר"א וייס

קהל רב של ידידים ואוהדים ובני קהילת 'חיי נפש' נטלו חלק בשמחת נשואי בת הרה"ג רבי יוסף בנימין וייס רב קהילת 'חיי נפש' בירושלים, ובנו יחידו של גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס בעל 'מנחת אשר', עב"ג החתן הרב יעקב פנחס גוראלניק בהרה"ח ר' אהרן ישראל גורלניק  | בשמחה השתתפו גדולי ישראל לכבוד המחותנים | תיעוד נרחב מהחתונה (חרדים)

4
| חיים רוזנבוים |

בהשתתפות המונים

עם אוכל ביתי | החתונה בבית זקן רבני 'חוג החזון איש' | תיעוד

קהל רב נטל חלק השבוע בשמחת נשואי נכדת הגאון רבני מאיר גריינמן, זקן רבני חוג ה'חזון איש', בת לבנו הרה"ג ר' צבי גריינמן | בשמחה השתתפו רבנים וראשי ישיבות ואיש ציבור בכירים | במעמד החופה כובד הגר"מ בברכה אחריתא, ובהמשך רקד עם החתן בשמחת הנשואין | יצוין, כי לאור קפידתו הגדולה של הרב לאכול רק דברים עם השגחה יתירה, הובאו כל מאכלי החתונה עבור הרב, מהמטבח הפרטי בביתו כולל סכו"ם (חרדים) 

חיים רוזנבוים |

שיחת צדיקים ו'לחיים'

מדוע הרבי מויז'ניץ הגיע באישון ליל לבית הרבי מתולדות אהרן

בשעת ליל מאוחרת, הגיע אמש (שלישי) האדמו"ר מויז'ניץ למעונו של האדמו"ר מתולדות אהרן, במהלך השיחה שנמשכה זמן רב יחסית, הזמין האדמו"ר מויז'ניץ את האדמו"ר לשמחת נשואי נכדתו, בת לבנו יחידו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, שתתקיים שבוע הבא באונדיטוריום העירוני בעיר אלעד | אחר שתיית לחיים ושיחת צדיקים ליווה אותו האדמו"ר מתו"א עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום (חסידים)

6
| חיים רוזנבוים |

באהלי צדיקים | גלריה

בבני ברק: האדמורי"ם השיאו את צאצאיהם, החסידים חגגו

קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת נשואי בן האדמו"ר מלייפניק עב"ג בת האדמו"ר מדעעש | השמחה נערכה באולמי 'היכלי מלכות' בבני ברק בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים מבני המשפחה (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

תיעוד ענק מארה"ב

בנישואי נינו: האדמו"ר התיישב על ספסל פשוט | וזו הסיבה 

אלפי חסידי ויז'ניץ וסקווירא, השתתפו בשמחת בית צדיקים שמחת נישואי ניני האדמו"רים מויז'ניץ ומסקווירא שהתקיימה בשיכון סקווירא ניו יורק | במהלך המצווה טאנץ התיישב האדמו"ר מויז'ניץ על ספסל פשוט בירכתי האולם נגד 'עין הרע' | תיעוד ענק (חסידים)

13
| חיים רוזנבוים |

החתונה השניה החודש 

רב העיר הספרדי התקבל בכבוד גדול בחתונה החסידית | תיעוד

מאות חסידי מכנובקא בעלזא נטלו חלק השבוע בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדת האדמו"ר | מדובר בחתונה השניה במספר החודש, כאשר שבוע הבא תתקיים עוד חתונה | מי שפיאר את השמחה היה הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר ב"ב, שכובד ביתרת הכבוד (חסידים) 

4
| חיים רוזנבוים |

וגילו צדיקים

אחר ויכוח: מי סידר קידושין בחופת נכד הגר"ש עמאר? 

המונים נטלו חלק אמש (שלישי) בשמחת נישואי נכד הראשל"צ הגאון רבי שלמה עמאר, בן לחתנו הרה"ג יחזקאל מוצפי בנו של הפוסק הספרדי הגאון רבי בן ציון מוצפי | במעמד החופה התווכחו שני הסבים מי יכובד בסידור קידושין - ולבסוף ניצח הראשל"צ שעורר את הקהל בדברים על המצב הקשה בארץ (חרדים)

12
| חיים רוזנבוים |

ישמח חתני בקהל אמוני

המונים בשמחת 'כסא רחמים', נישואי נכד ראש הישיבה

קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכדו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז, החתן היקר בן חתנו הגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת "מאור יוסף" באלעד | השמחה התקיימה באולמי ארי ב'אור יהודה' | תיעוד וסיקור  (חרדים)

6
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר