תפילה לפרנסה


לרגל היארצייט - היום

סגולה לפרנסה בשפע: שלושה סיפורים מרבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע

ישנם שלושה סיפורים בשם הרבי מקוזניץ זיע"א, שסיפר בשם רבי אלימלך מליז'ענסק, והמליץ לספר אותם ביום היארצייט של רבי אלימלך, כי הם מסוגלים להוריד שפע פרנסה (חסידים)

רויטל ישראל |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר