logo
אסטרולוגיה

ילידי חודש ניסן מתאפיינים בתכונות של חיוניות, ספונטניות, התלהבות, ישירות, עצמאות, התלהבות, מנהיגות, גילוי לב, נוכחות ועוד * כמה תכונות משותפות לכל בני מזל טלה (אסטרטלוגיה יהודית)

דגיגונת..

אומרים שלכל אחד חייב, לכל הפחות שיהיה לו חבר אחד בן מזל דגים. אז אם אין לכם עדיין חברים בחודש הזה, לכו לדוג,

מזל דלי..

לכל הדליות שביננו, מזל שבט מזל דלי - הנה כמה קווי אופי המאפיינים את אלו שנולדו בחודש הזה. שילוב הגוף והשכל,

כתבות