logo
אסטרולוגיה

ילידי חודש ניסן מתאפיינים בתכונות של חיוניות, ספונטניות, התלהבות, ישירות, עצמאות, התלהבות, מנהיגות, גילוי לב, נוכחות ועוד * כמה תכונות משותפות לכל בני מזל טלה (אסטרטלוגיה יהודית)

דגיגונת.. - אדר: מזל טוב לבנות מזל דגים!

אומרים שלכל אחד חייב, לכל הפחות שיהיה לו חבר אחד בן מזל דגים. אז אם אין לכם עדיין חברים בחודש הזה, לכו לדוג,

מזל דלי.. - ילידת חודש שבט? כמה מקווי האופי של בנות מזל דלי

לכל הדליות שביננו, מזל שבט מזל דלי - הנה כמה קווי אופי המאפיינים את אלו שנולדו בחודש הזה. שילוב הגוף והשכל,

כתבות