בהגשת: חיים דיין ואריאל שטיין

מבחר סוגיות פסיכולוגיות וחברתיות מנקודת מבטם של עו"ס קליני ופסיכותרפיסט.