אאא

במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נערך הערב (שלישי) מעמד סיום מסכת נזיר שנלמדה בשיעור חזרה לאברכי כולל פוניבז' על ידי הגאון רבי איתמר גרבוז, מראשי ישיבת 'אורחות תורה'.

בתחילה סיים הגר"א גרבוז את מסכת נזיר והקדיש נאמר על ידי הרב אליעזר כהנמן, נשיא ישיבת פוניבז'.

לאחר תחילת מסכת עירובין נשא דברים מרן ראש הישיבה ובסופו בירך מרן "שכל האברכים יזכו לכל הדברים הטובים ברוחניות ובגשמיות הם ומשפחתם".

לסיום, נשא דברים הגרי"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', שבירך את האברכים שיתקיימו בהם כל הברכות. במעמד השתתפו עשרות לומדי השיעור ועשרות אברכי הכולל.