אאא

הפילוג הליטאי: הגאון רבי אהרון שכטר, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית איים אמש (שלישי) לפרוש מתפקידו כחבר במועצת זאת עקב התערבותה של התנועה בפילוג הליטאי בארץ.

לאחרונה, דרש הרב שכטר, ממנהיגה הפוליטיים של אגו"י באמריקה, שלא להביע עמדה במחלוקת הפנימית בקרב הציבור הליטאי בישראל.

כך לדוגמא טוענים מקורביו כי קיום הועידה השנתית של 'ירחי כלה' בירושלים תוך הזמנת נואמים מסויימים הינה נקיטת צד בסיכסוך. הרב שכטר ציין כי אגודת ישראל באמריקה היתה תמיד מאוחדת ונזהרת מכל שמץ של התערבות במחלוקת.

מקורבי הרב שכטר אף פנו למנהל הרב חיים דוד צוויבל והבהירו בפניו כי אם עד מחר לא תבוטל ההחלטה בעניין קיום ה'ירחי כלה' הרי שראש הישיבה יממש את איומו ויתפטר.

יצויין כי בימים אלו שוהים עסקני תנועת 'בני תורה, סגן עורך 'הפלס' ישעיהו וויין לצד העסקן אהרון גלייזל בארה"ב, והם עורכים ביקורים אצל ראשי הישיבות וחברי המועצת ביניהם הגאונים רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת ליקווד וכן הגר"א וואכטפויגל כמו גם אצל נגידים ועסקנים.

גורמים ליטאיים בישראל טוענים כי השניים גורמים לשינוי עמדות בקרב חלק מראשי הישיבות כאשר הם מציגים בפניהם את תמונת המצב בפילוג בארץ מנקודת מבטם. מנגד טוענים גורמים נוספים כי הם אף מסיתים אותם בעניין הפילוג הליטאי.