אאא

מועצת עיריית ראש העין סערה השבוע בעקבות בקשה לתקצב את הקהילה הרפורמית בעיר "בבת עין" המונה עשרות חברים ומציינת השבוע עשור להקמתה.

חברי המועצה החרדים, הדתיים וחלק מהחילונים התנגדו להעברת התקציב השנתי הנאמד בכמה אלפי שקלים בודדים. חלק מחברי המועצה נמנעו ואילו ראש העירייה, שלום בן מה וחברי סיעת מרצ הביעו תמיכה בהצעה.

מדובר בהצעות לאישור של תמיכות למוסדות ולגופים דתיים. בתום ישיבת המועצה הסוערת אושרו כל התקציבים לשאר המוסדות הדתיים בעיר.

גורמים בעירייה אמרו כי המילה האחרונה עוד לא נאמרה וכי בישיבת המועצה הקרובה תובא להצבעה נוספת.

מעיריית ראש העין נמסר כי "נושא ההקצאה לקהילה הרפורמית יובא לדיון בפני ועדת הקצאות בישיבה הקרובה והחלטתה תפורסם בהתאם. התמיכה לא אושרה מאחר והיא לא עמדה בקריטריונים שאושרו בתקופת השלטון הקודם. אישור התמיכות אינו בסמכות ראש העירייה אלא בסמכות חברי המועצה".