אאא

בעקבות המתקפה והאיומים לכאורה נגד נשים חרדיות הרוצות להתמודד לכנסת הבאה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, פנתה ליו"ר ועדת הבחירות לבקשת היועץ עצמו בו היא טוענת כי מופעלים לחצים על נשים חרדיות בבחירות.

בפנייתה מגלה המשנה ליועץ כי פרקליטות המדינה בוחנת בימים אלו לפתוח בחקירה פלילית נגד אותם מאיימים בהם בכיר במפלגת "יהדות התורה", הרב מרדכי בלוי.

בפתח המכתב המתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת" כתבה המשנה ליועץ, כי "אחד הרבנים המזוהה עם 'יהדות התורה' (הרב מרדכי בלוי - צ"ג) פרסם אמירות בקשר לנשים שיפנו למפלגה שלא בהנהגת "גדולי ישראל". לפי הפרסום, אישה שתפעל בניגוד להוראת הרב, תישלל ממנה כתובתה, תיפגע פרנסתה, אסור יהיה ללמוד במוסדות החינוך שלה ולרכוש ממנה מוצרים וכן ילדיה יוצאו ממוסדות הלימוד".

למכתבה, מצרפת זילבר צילום מכתבה שפורסמה ב"כיכר השבת" על דבריו של הרב מרדכי בלוי.

בעקבות כך כותבת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי "לאור חומרת הנטען בפרסומים, הריני להביא לידיעתך כי בימים אלו בוחנת פרקליטות המדינה את ההיבטים הפליליים העולים, לכאורה, מן הפרסומים".

"איום על נשים חרדיות שלא לממש את זכות הבחירה הקנויה להן בהיותן אזרחיות המדינה, הינו מעשה שאין להשלים עימו", פסקה היועצת, "על כן, ככל שימצא כי יש ממש בנטען כאמור, יש לגנות בחומרה מעשה פסול זה, תוך העברת מסר ברור וחד משמעי למפלגות ולציבור בכללותו, בדבר נפסדותו לצד הנפקויות הפליליות אשר עשויות להתלוות אליו".

לטענתה, בעקבות אותם איומים כלאורה נשים חרדיות יחששו להביע דעתן בנושא. "משמעות הדברים עשויה להיות, הלכה למעשה, כי בעקבות איומים כאלה המושמעים בפרסומים, נשים חרדיות ימנעו הן מפנייה למפלגות קיימות והן מהקמת רשימות חדשות. מצב דברים זה עשוי להוביל לכך שנשים חרדיות לא תוכלנה להתמודד על מקום ברשימת מועמדים של מפלגה כלשהי - ובכך תפגע זכותן להיבחר. לכך יש להוסיף כמובן גם את הפגיעה האפשרית בזכות הציבור לבחור, הואיל והגבלת יכולתן של נשים חרדיות להתמודד בבחירות לכנסת, תפגע, בהכרח, גם ביכולתו של הציבור לבחור בנשים אלה, ומשכך גם להיות מיוצג על-ידן בכנסת".

"לאור חומרתם של הדברים, לצד חשיבות השתתפותן של כלל קבוצות האוכלוסייה בבחירות לכנסת, תוך מתן אפשרות הולמת ושוויונית לייצוג מכלול האינטרסים והגוונים בחברה, באופן חופשי ונקי מהתערבות, איומים או הפעלת לחצים - אני מוצאת חשיבות רבה בקיום שיתוף פעולה בינך, כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ככל שתמצא לנכון, לבין היועץ המשפטי לממשלה, על מנת להבטיח מניעת הישנותן של תופעות מסוג זה. על כן, ככל שבמסגרת מערכת הבחירות עולים חששות או טענות מהסוג האמור, נודה אם הדברים יובאו גם לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, לצורך בחינתם וטיפול בהם - במידת הצורך - בכלים העומדים לרשותו בהקשר זה", הוסיפה.

ביקשנו את התייחסותו של הרב מרדכי בלוי אך זו טרם נתקבלה.