אאא

אשת הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרבנית צביה אליהו, מודיעה הבוקר (שלישי) על תמיכתה במפלגת יחד' של אלי ישי ויוני שטבון: "ה' רוצה לראות את כולנו ביחד, כאיש אחד ובלב אחד. ולכן, רק כשעם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד, ויחן ישראל כנגד ההר', קיבלנו את התורה ולא לפני כן".

"שבאמת יהיה יחד", אמרה הרבנית, "שבאמת איכפת לה מעם ישראל. לא אינטרסים אישיים, אלא של עם ישראל כולו. לראות את כולם כאיש אחד. אנחנו אחים. אם אנחנו לא נהיה ביחד, מה יהיה".

עוד הוסיפה הרבנית, "אנחנו רוצים בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל תורת ישראל. זה מה שמאחד אותנו. זהו. לא הכסף, לא הכבוד ולא השטויות".