אאא

סקר מקיף של "מאגר מוחות" עבור תחנת הרדיו "קול ברמה" מעלה כי רוב מקרב בעלי הדעה מקרב הציבור המסורתי הנוטה לדתי, הדתי-לאומי, החרדי והחרד"לי מלמדות כי הרוב הגדול (72%) מעדיפים להצביע למפלגות הדתיות והחרדיות. 

הבית היהודי (30%, לעומת 38% בבחירות 2013), ש"ס (13% לעומת 24% בבחירות 2013), יהדות התורה (16% לעומת 13% בבחירות 2013), יחד העם איתנו בראשות אלי ישי (13% כיום לעומת 24% לש"ס ב-2013). כחמישית מהציבור הנ"ל (19%) מעדיפים להצביע למפלגת השלטון הליכוד, וכעשירית (9%) מעדיפים להצביע למפלגות החילוניות (יש עתיד, המחנה הציוני וכולנו).

שיעור המשיבים "השקפתי הפוליטית קרובה וקרובה מאד להשקפת המפלגה המועדפת עלי": בקרב מצביעי הבית היהודי 81%  (מידת הקירבה הרבה ביותר), -בקרב מצביעי יחד העם איתנו 72%, בקרב מצביעי יהדות התורה 70%, בקרב מצביעי ש"ס 55%  (מידת הקירבה הנמוכה ביותר).

שיעור המשיבים "המפלגה המועדפת עלי תממש במידה רבה ורבה מאד את הבטחותיה": בקרב מצביעי יחד העם איתנו 78%  (האופטימיים ביותר), בקרב מצביעי יהדות התורה 70%, בקרב מצביעי הבית היהודי 58%, בקרב מצביעי ש"ס 34%  (הפאסימיים ביותר).

רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם (55%) מעדיפים לראות את יו"ר מפלגת יחד העם איתנו אלי ישי בתפקיד שר הפנים, שיעור זה גדול פי-2 לערך משיעור המעדיפים את אריה דרעי (24%). רוב מצביעי הבית היהודי, יהדות התורה ויחד העם איתנו מעדיפים את אלי ישי כשר פנים בעוד שמצביעי ש"ס מעדיפים את אריה דרעי כשר פנים.

רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם (41%) מעדיפים לראות את משה גפני בתפקיד יו"ר וועדת הכספים בכנסת הבאה. שיעור זה גדול פי-2 לערך משיעור המעדיפים את יעקב ליצמן (19%). קרוב למחצית  (40%) סבורים שאסור שיו"ר ועדת הכנסת יהיה חרדי.

רוב מקרב מצביעי יחד העם איתנו, מצביעי ש"ס ומצביעי יהדות התורה מעדיפים את משה גפני כיו"ר ועדת הפנים בעוד שמצביעי הבית היהודי מעדיפים את יעקב ליצמן כיו"ר וועדת הכנסת ועוד כשליש (32%) מעדיפים שיו"ר וועדת הכספים לא יהיה חרדי.

רוב בעלי הדעה מכלל המדגם (56%) סבורים שההפגנות של החרדים בצמתי הכבישים לא תורמות כלל לחיזוק מעמדם של יאיר לפיד ורשימת יש עתיד בקרב ציבור הבוחרים בעוד ש-44% סבורים שההפגנות של החרדים בצמתי הכבישים תורמות במידה מעטה או רבה לחיזוק מעמדם של יאיר לפיד ורשימת יש עתיד בקרב ציבור הבוחרים.

רוב מוחלט מבעלי הדעה מכלל המדגם (78%) סבורים שצריך לשלב נשים ברשימות לכנסת. כחמישית (22%) סבורים שלא צריך לשלב נשים ברשימות לכנסת.

התמיכה בשילוב נשים ברשימות לכנסת: בקרב מצביעי הבית היהודי (92%), בקרב מצביעי יחד העם איתנו (65%), בקרב מצביעי ש"ס (34%), בקרב מצביעי יהדות התורה (20%).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

 רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם (69%) לא מסכימים שהמפלגה המועדפת עליהם תשב בממשלה בראשות המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי ליבני. 

שיעור המתנגדים לכך המפלגה המועדפת עליהם תשב בממשלה בראשות המחנה הציוני בראשות יצחק  הרצוג וציפי ליבני: בקרב מצביעי יחד העם איתנו (80%), בקרב מצביעי ש"ס (70%), בקרב מצביעי הבית היהודי (64%), בקרב מצביעי יהדות התורה (47%).

דירוג האישים הפוליטיים לפי מידת האמינות הנתפסת שלהם (בסדר יורד בקרב בעלי הדעה בכלל המדגם): נפתלי בנט (40%), אלי ישי (30%), משה גפני (16%), יעקב ליצמן (8%), אריה דרעי (6%).

האמינות הגבוהה ביותר בקרב מצביעי ש"ס מיוחסת לאריה דרעי (28%) ולאלי ישי (19%). האמינות הגבוהה ביותר בקרב מצביעי יחד העם איתנו מיוחסת לאלי ישי (75%). האמינות הגבוהה ביותר בקרב מצביעי יהדות התורה מיוחסת למשה גפני (60%) וליעקב ליצמן (12%). האמינות הגבוהה ביותר בקרב מצביעי הבית היהודי מיוחסת לנפתלי בנט (72%) ולאלי ישי (15%).