אאא

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא מפרסם היום (שלישי) את הדו"ח העוסק בהוצאות מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנערך בחודשים יולי-דצמבר 2013. ומותח ביקורת חריפה על התנהלות נתניהו ורעייתו.

הדו"ח עוסק בהוצאות של המעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, ובבית הפרטי בקסריה, ובהתנהלות של משפחת נתניהו. יצויין, כי הדו"ח לא עוסק בפרשיות שהתפרסמו לאחרונה כמו פרשת הבקבוקים ופרשת רהיטי הגינה.

מלבד, פרשיית הזמנת החשמלאי לבית בקסריה ביום כיפור, לה יחדנו כתבה נפרדת, מותח המבקר ביקורת חריפה על שורה של התנהלויות בבית ראש הממשלה. חלק מהחומרים הועברו לאחרונה גם ליועץ המשפטי לממשלה זאת משום שהם "העלו חשש לכאורה לפגיעה בטוהר המידות, עד כדי חשש למעשה פלילי", כלשון המבקר.

להלן עיקרי הממצאים שהועלו בדו"ח:

לא נבדקו הצרכים לצורך התקציב

התקציב הכולל של מעונות ראש הממשלה לא נקבע בצורה מסודרת ומברור של מבקר המדינה עולה כי בשנים 2009-2012, נקבע התקציב על פי התקציב של השנה הקודמת עם הוספות ורק בשנת 2013 נערך ניתוח צרכים בשביל תקציב ולכן התקציב ירד. 

באי כוחו של ראש הממשלה ומשרד רה"מ השיבו למבקר, כי לפי המידע שקיבל ראש הממשלה, לא בוצעו ניתוח צרכים וקביעת אומדנים גם במשך שנים קודם שנת 2009, ובגיבוש תקציב המדינה לשנת 2013 נעשה לראשונה ניתוח צרכים סדור.

למרות זאת כותב המבקר: "לדעת משרד מבקר המדינה, על תקציב להיקבע בהליך מוסדר, המבוסס על ניתוח צרכים ואומדן הוצאות ועל בסיס תחשיבים מסודרים, ויש לגבשו בדיונים בהשתתפות כל הנוגעים בדבר. הדרך שבה נקבע תקציב מעונות ראש הממשלה בשנים 2012-2009 אינה עולה בקנה אחד עם כללי ניהול כספים, חיסכון ויעילות ועלולה להביא לבזבוז כספי ציבור. יתר על כן, קביעת תקציב שלא בהליך כאמור עלולה לפגוע ביכולת לקיים הליכי בקרה ופיקוח ראויים".

גידול בהוצאות הכלכלה והמזון

על פי הנתונים בשנים 2011 ו-2012, גדל התקציב ביותר מכפליים, בהשוואה לשנת 2009, אז עמדו ההוצאות על 211,000 ש"ח, ל-490,000 ש"ח בשנת 2011 ו-458,000 ש"ח בשנת 2012. בשנת 2013 חלה ירידה ניכרת בהוצאות אלה, והן הסתכמו ב-226,000 ש"ח, בדומה לסכומן בשנת 2009.

בנוסף, על פי הנוהל, כאשר אין מועסקת מבשלת במעון הרשמי, ניתן להזמין מזון מוכן, בתנאי שכל ארוחה תהיה בסך של 221 ש"ח, והסועדים לא יעלו על 20. אולם אין הגבלה למספר הארוחות שניתן להזמין בכל יום.  המבקר טוען כי בבית ראש הממשלה הפכו זאת לדבר שבשגרה, גם בתקופה בה שימשה אחת מעובדות הניקיון גם כמבשלת. 

על פי הנתונים, משפחת נתניהו הזמינה אוכל בסך: כ-70,000 ש"ח בשנת 2010 , בשנת 2011 - 92,000 ש"ח, ב-2012 תפחו ההוצאות ל-158,000 ש"ח ואילו ב-2013 הם ירדו ל-64,000 ש"ח.

המבקר קובע: "התנהלות זו של משרד ראש הממשלה שאפשרה רכישת ארוחות בהיקף זה כאשר הייתה מי ששימשה כמבשלת במעון הרשמי, אינה תקינה. המבקר קורא לפעול על פי "אמות מידה של חיסכון". 

משרד ראש הממשלה השיב כי אכן עובדת משק הבית גם בישלה ארוחות קלות לדיירי הבית, נוסף על מטלות הניקיון השוטפות שלה. אולם הדבר נעשה כחלק מעבודתה השוטפת במשק הבית, ולא היה בכך בשום דרך תחליף לבישולן של ארוחת מלאות, כפי שנעשה כאשר מועסקת מבשלת מקצועית במשרה מלאה. כמו כן צוין כי ממועד העסקתה של המבשלת באופן מלא אין מוזמנות ארוחות מספקים חיצוניים. 

מלבד ההוצאות על רכישת הארוחות המוכנות, קונים בבית ראש הממשלה מצרכי מזון שונים, גם בנתונים אלו חלה ירידה בשנת 2013 זאת בעקבות ניתוח צרכים לצורך התקציב. בשנת 2010 הוציאו בבית רה"מ 196 אלף שקל על מצרכים, ב-2011 הסכום כמעט והוכפל ל-367 אלף וב-2012 זה עמד על 321 אלף, בשנת 2013 ירדו ההוצאות ל-182,000.

משרד רה"מ השיב כי על פי לשונה המפורשת של החלטת שכר שרים, שנקבעה על ידי ועדת הכספים, הוצאות ניהול המעון אינן מוגבלות בהוראה ספציפית, אך חוק התקציב השנתי קובע את שיעורן, וכי בתקופתו של אף ראש ממשלה אחר לא נעשה ניתוח צרכים וקביעת אומדנים כאמור.

הוצאות הניקיון

ואלו הנתונים להוצאות הניקיון: בשנת 2009 טרם בוצעה חלוקה בין המעון הרשמי לבית בקסריה, והם עמדו יחד על 532 אלף שקלים, בשנת 2010 ניקו את הבית בבלפור ב-691 אלף ובקסריה - 85 אלף, בשנת 2011 תפחו ההוצאות במעון הרשמי למיליון ו-143 אלף ובבית בקסריה ל-87 אלף. ב-2012 ירדו ההוצאות ל-945 אלף בבלפור וגדלו בקיסריה ל-122 אלף. בשנת 2013 ירדו ההוצאות ל-866 אלף ו-48 אלף בקיסריה.

גם על הוצאות אלה מותח המבקר ביקורת: "ברי כי המעון הרשמי ובמידה מסוימת גם המעון הפרטי משמשים לצורכי עבודתו של ראש הממשלה, וכי יש להבטיח את רמת התחזוקה והניקיון המתחייבים מכך. עם זאת, לדעת משרד מבקר המדינה מן הראוי לבחון את הסבירות של היקף הוצאות הניקיון ולפעול על מנת להימנע מהוצאות מיותרות מקופת המדינה". 

מס בצורת בבית בקיסריה מכספי ציבור

בשנים 2009 ו-2010 חוייב נתניהו בתשלום מס בצורת בסך 1,322 ש"ח ו-4,160 ש"ח בהתאמה, בגין שימוש חריג במים בבית הפרטי בקסריה. ועדת השלושה קבעה בתחילה כי נתניהו ישלם את המס מכספו, אך לבסוף נקבע כי רק את הסכום החורג בעקבות מילוי הבריכה ישלם נתניהו. 

"לדעת משרד מבקר המדינה ראוי היה שראש הממשלה יישא לבדו במימון היטל הבצורת, שהוטל עליו משום שצריכת המים במעונו חרגה מהכמות הקבועה בחוק. מימון היטל זה מכספי אוצר המדינה אינו עולה בקנה אחד לא עם אמות מידה ציבוריות ולא עם החשיבות של מתן דוגמה אישית", קובע המבקר. 

נושא נוסף אותו ביקר מבקר המדינה, הוא תשלום על הוצאות פרטיות של הזוג נתניהו מכספיהם של עובדי בית ראש הממשלה. המבקר מציג מספר דוגמאות לכך, שעובדים התבקשו לקנות מצרכים שונים ושילמו על כך מכיסם הפרטי ולאחר מכן לא ניתן היה לשלם להם. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

המבקר קובע: "כאשר עובד במשרד רה"מ נאלץ לממן מכיסו הוצאה עבור ראש הממשלה, מדובר במינהל לא תקין, ואין נפקא מינה אם מדובר בסכום גדול או קטן". 

בתשובת משרד רה"מ מאפריל 2014 צוין כי בכוונתו לקבוע נוהל שלפיו תנוהל מעין קופה קטנה מכספו של ראש הממשלה לצורך רכישות פרטיות בסכומים פעוטים שמבצעים עבורו עובדי המשרד.

המצב הפיזי של בית ראש הממשלה

בשבועות האחרונים מציגים הזוג נתניהו את המעון הרשמי בבלפור כמיושן, מתקלף ואינו ראוי לראש הממשלה. המבקר מציין כי הדו"ח לא עוסק במצב הפיזי של המעון, אבל גם הוא מותח ביקורת:  "בתנאיו הנוכחיים, ספק אם המבנה מתאים לשמש מעון ייצוגי של ראש ממשלת ישראל".

המבקר מוסיף: "על משרד רה"מ לדון ולהחליט מהי הדרך הראויה לטיפול במצב הפיזי הירוד של המעון הרשמי של ראש הממשלה".