אאא

בחירות 2015: חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז יוצא במתקפה נגד מפלגת 'יחד' ואומר כי תנועת ש"ס היא תנועתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

במהלך כנס בחירות בקריית גת אמר הגר"ר אלבז: "יש כאלה טוענים קבלנו הוראות מרן, לא קבלנו. רבותיי אל תשתבשו. יש לנו רועה נאמן. נכון הוא בעולם העליון אבל צדיקים במיתתם קרויים חיים. הוא חי בתוכנו והוא רואה. תשאל אותו. מורנו ורבנו מה אתה אומר אנחנו נלך ככה עם זה או עם זה? ודאי הוא אומר אני יסדתי את זה. מה אתם שואלים שטויות. אני יסדתי. כל המשנה ידו על התחתונה".

בהמשך דבריו סיפר הגר"ר אלבז כל גדולתו של מרן הגר"ע יוסף ואמר: "מלפני שנים הגעתי לביתו של מרן זצ"ל וראיתי ערימת ספרים על שולחנו. אמרתי לרבנית, אולי אני יעזור לסדר את זה. אמרה לי הרבנית אל תיגע זה ספרים שהרב קיבל עכשיו ועוד לא עבר עליהם. ספר חדש הוא שם לידו עד שעובר עליו וזוכר אותו בראשו ואז מחזיר לספרייה. הספרים בספרייה כבר בראש שלו. רבותי כל התורה הייתה מונחת בראשו ולמרות התמדתו היה מכתת רגליו למען עם ישראל".