אאא

תחקיר עושק הגננות מעורר סערה: במשרד הכלכלה התייחסו לממצאי תחקיר "כיכר השבת" שחשף לכאורה עושק שיטתי של גננות חרדיות ברשתות הגנים, ופתח בבדיקה של הממצאים.  

מהמשרד נמסר: "במסגרת הליכי אכיפה מגוונים שניהל המשרד מול רשתות הגנים בשנה האחרונה, ניתנו התראות לפני עיצומים כספיים. משרד הכלכלה, באמצעות מינהל ההסדרה והאכיפה, ממשיך בבדיקת ממצאי התחקיר כפי שהועברו".

עוד נאמר כי המשרד "יבחן האם יש מקום לבצע הליכי אכיפה נוספים בעניין. ככל שיש בידי גורמי תקשורת או גורמים מקרב הציבור הרחב מידע נוסף שיכול לסייע בבירור התלונות, ניתן לדווח למינהל האכיפה".

בתחקיר שפורסם הערב, עלו טענות לליקויים בהתנהלות רשתות הגנים מול גננות וסייעות, החתמה שלהם על כתבי ויתור שמונעים מהן אפשרות לקבל את המגיע להן וכן תשלום שכר נמוך באופן משמעותי מהממוצע בתחום.