אאא

רבנות ירושלים: בחודשים האחרונים התקבלו פניות ללשכתו של רבה האשכנזי של ירושלים הרה"ג אריה שטרן על תופעות בעייתיות בזמן קבלת תעודות כשרות לבתי עסק בעיר תוך כדי ניגוד עניינים, בעקבות כך החל הרב שטרן בהליך של שקיפות בכשרות כאשר יוצגו הקריטריונים לקבלת תעודת הכשרות באתר הרבנות של ירושלים.

לפי התכנית של הרב שטרן, יבוטל ההעסקה הישירה של משגיחי הכשרות על ידי בעלי המסעדות - דבר שלדבריו יוצר מצב של ניגוד אינטרסים ברור ופגיעה בעבודת המשגיח ובכשרות. הפתרון יהיה העסקה של משגיחי הכשרות דרך חברות כוח האדם.

בלשכת רבה של ירושלים מציינים כי "מטרת השיפורים הללו היא לחזק בקרב כלל הציבורים אשר משתמשים בשירותי הכשרות בירושלים את הביטחון בכשרות ולהביא קהלים חדשים אשר מסיבות כאלה או אחרות אינם משתמשים בה. ירושלים, שהיא עיר הבירה והעיר הגדולה בארץ, זכאית לכך שיהא בה מערך כשרות מתקדם ומשופר ויהיה בזה מסר חיובי שיכבד את מוסד הרבנות באופן שיתקדש שם שמים על ידינו". 

אלעד מלכא, חבר מועצת העיר מטעם הסיעה החילונית "התעוררות" ברך את הרב שטרן ואמר: "צעדים אלו משרשים גחמות ואינטרסים של מאן דהוא שנמצא בשטח, ותחתיהם מביאים כללים ברורים ושקופים. ותודה רבה לרה"ג אריה שטרן, שעושה רבות לשיפור וייעול המהלך"