אאא

רוב האנשים בעולם מעולם לא התחברו לאינטרנט: ענקית האינטרנט פייסבוק אמנם מוכרת לרובכם מהרשת החברתית הגדולה בעולם שנמצאת ברשות החברה, אך מלבד הרשת החברתית נוהגת החברה לבצע מפעם לפעם מחקרים מעמיקים הנוגעים להרגלי הגלישה באינטרנט בעולם. כעת מפרסמת החברה נתונים מפתיעים על הרגלי הגלישה בעולם.

על פי מחקר שפרסמה פייסבוק, 40 אחוזים בלבד מבני האדם בעולם כולו התחברו אי פעם לאינטרנט, כש-60% מעולם לא ראו דף אינטרנט. לפי המחקר המפתיע, כ-37.9 אחוזים מבני האדם נוהגים להתחבר לפחות פעם בשנה לרשת התקשורת הגדולה בעולם - האינטרנט.

למרות זאת, המחקר קובע כי למעלה מ-90 אחוזים מבני האדם מתגוררים בטווח קליטה של אנטנות סלולריות ברחבי העולם.

המחקר קובע כי בעולם המפותח רוב בני האדם מחוברים לאינטרנט, כשהממוצע בעולם המפותח עומד על 78%, לעומת 32% בני אדם בלבד שמחוברים לאינטרנט בשווקים המתפתחים ובעולם השלישי.

בפייסבוק מצפים כי עד לסוף השנה יתחברו לאינטרנט 3 מיליארד מתושבי כדור הארץ, כשהגידול הקבוע בחיבור לאינטרנט מתמתן ועומד על 6.6% בשנת 2014, זאת לעומת גידול של 14.7% בשימוש באינטרנט בשנת 2010. לפי המחקר, עד לשנת 2019 יגיע האינטרנט ל-4 מיליארדי בני אדם בעולם.

למרות הנתונים המפתיעים, מתברר כי רבים בעולם בוחרים שלא להתחבר לאינטרנט מבחירה, שכן על פי נתוני המחקר כ-80 אחוזים מבני האדם בעולם יכולים להרשות לעצמם להתחבר לאינטרנט מבחינה כלכלית.

צילום: פייסבוק
צילום: פייסבוק