אאא

עצוב לי באדר
הוסר ההוד וההדר

שניים שאוחזין במרן
קבל עם ועדה

עצוב לי באדר

אחיותינו ה"לא נבחרות" הקוראות תיגר
שמו אותנו ללעג בראש חוצות

את בנותינו הנבחנות
ביזו בכל התחנות

רועות הטף עשוקות
בתוך מחנינו
כוחנו כבר לא באחדותנו

ומראה חכם כהן מה נעדר
מול חוצפה ועזות הנער

עצוב לי באדר

ופני השוקולד הלבינו
אל מול מנהלים מושלגים
ראשן הרכינו

סטנדר מבויש
מחבל מול שונא מותש

נבקעו החומות הבצורות
בערינו הקדושות

עצוב בביתר
באלעד מר

ירושלמי ובני תורה
עלה מפלס השנאה

חיצים שלופים לחרד"ק
ובית נאמן שנבנה תחת אברך שנאנק

עצוב לי באדר