אאא

בחירות 2015: הגאון רבי בן ציון מוצפי, שבמשך שנים סירב להתערב בבחירות, הודיע כי הוא תומך בתנועת ש"ס ומתח ביקורת על מפלגתו החדשה של ח"כ אלי ישי.

בשאלה שהופנתה אל הגרב"צ מוצפי באתר האינטרנט שלו נכתב: "יודעים שהרב בדרך כלל לא מתערב בענייני בחירות, אך בשל הבילבול בציבור הספרדי התורני שהולכים בדרך מרן הרב עובדיה זצ"ל, למי נצביע".

"אני תמה מאוד עליך שאתה אומר לי בילבול" כתב הרב לתלמידו: "הרי אנחנו הספרדים תמיד הלכנו בעיניים עצומות אחרי רבותינו הקדושים מעתיקי השמועה, ובתמימות ולכן הצלחנו. אני זועק אליך מנהמת לבי, ידידי, אמור נא לכל חבריך הדברים הללו, הנשמע כזאת בישראל? האם בימי אבותינו היה מאן דהוא יוצר אנדרלמוסיה וחיץ בצורה בוטה בתוככי המחנה?.

"האם חסר להם לחם לאכול ובגד ללבוש? ומדוע לא עשו למען העניים והנדכאים, החולים והנכים? אשר נמקים תחת עול הפרנסה? מדוע לא קראו וקוראים תיגר על מצב בני התורה המחפשים טרף לבני ביתם? ויש להם עודפים לבזבז על מערכות ראוותניות וצבעוניות?.

הרב מוצפי מתייחס לעניין מינוי אריה דרעי ליו"ר ש"ס ואומר: "בגלל מישהו שהתחייב להחזיר את 'הצעצוע', ובגלל כבוד מדומה של אדם אחד כל הסערה הקשה הזאת, ונוצרה מכך מחלוקת ופירוד ופלגנות, לשון הרע וכינויי גנאי מבהילים, ועבירות דאורייתא מהחמורות, האם בגלל איש אחד גם אנחנו נבגוד במרן אור עיננו זצוק"ל וגם בהרב שלום כהן ובהרב שמעון בעדני שליט"א, תלמידיו המובהקים של מורנו הרב עזרא עטיה זצ"ל וזיע"א מקים עולה של תורה בארץ ישראל".

"הם זה 70 שנה מוסרים נפשם בשביל עם ישראל, ומרביצים תורה בישראל לשם שמים וממשיכי דרכו של מרן ומונו על ידו. האם נעמיד בסכנה קיומית את כל מוסדות החינוך המפוארים, הגנים, תלמודי התורה, הישיבות הקדושות ברחבי הארץ, הכוללים הרבים, מוסדות הדת המפוארים למיניהם, שיעורי התורה לאלפים ולרבבות שברחבי הארץ, אמונת חכמים, התמימות בעבודת השם, אשר טיפח וריבה מנהיג דורנו אהוב לבנו עטרת ראשינו".

"עתה אתה" מסיים הרב את דבריו: "ברוך השם נבהל ומתבלבל מקולות האנשים הפוליטיים בגלל יצר של נקמה שאסורה בתורה, עד שמרוב שנתבלבלה דעתם אינם מבחינים בין אור להפכו, וחברו לאנשים עויינים, שהיו בכל מאבקי היהדות ניצבים מבחוץ, ומעולם לא השתתפו במערכות היהדות, על שמירת השבת, על גזירת גיוס בנות, על ניתוחי המתים, על ילדי העולים מחו״ל וחינוכם היהודי, ולאחרונה על הגזירה הנוראה של גיוס בני הישיבות חלילה. וכך לטשטש את הגדרות והעקרונות שהם בנפש האומה. והיו שותפים פעילים לכל הגזירות הנוראות שניתכו על ראשי עם קודש, כולל מרן עטרת ישראל זצוק"ל. ודי למבין". 

בהתייחסו לדרכו שלא להתערב בבחירות אמר הרב מוצפי: "אמת הדבר אשר כתבת כי בבחירות אני לא מתערב, אך גם הפעם איני מורה מאומה, אבל מרוב צערי וכאבי הפרתי את נדרי כי איככה אוכל וראיתי באבדן המוסר ההנהגה והמרד נגד גדולי ישראל. ובפרט כשישנם שמנסים להרוס את היהדות הספרדית הקדושה ולפורר אותה לרסיסים חלילה, ולטשטש את הגדירות והעקרונות שהם נגד הקדוש ברוך הוא, באמצעות סיסמאות ריקות, לא ניתן להחריש".