אאא

חג הפורים • בסוף השבוע נחגוג את חג הפורים תשע"ה, "כיכר השבת" מגיש את הלכות 'זכר למחצית השקל'. מחר נביא את הלכות 'משלוח מנות' וביום רביעי נגיש את הלכות 'מתנות לאביונים'. 

זכר למחצית השקל

א. נצטוינו בתורה הקדושה [שמות ל. יג] על מצוות מחצית השקל ובזמן המקדש היו לוקחים בכסף זה קרבנות ציבור וכל צרכיהם ובימנו שחרב המקדש נוהגים לתת זכר למחצית השקל.

ב. זמן נתינת זכר למחצית השקל הוא בליל פורים, קודם קריאת המגילה [חזו"ע פורים ע"מ ק"א].

ג. יש להיזהר שלא לקרות למעות הללו מחצית השקל אלא יאמר זכר למחצית השקל.

ד. סכום הנתינה בשווי 9 גרם כסף טהור וכיום הוא נע בין 17 ל 18 שקלים. ושמעתי מהרשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף  שכדאי לתת 20 שקלים לצאת מידי כל ספק. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה. מי שמצבו הכלכלי קשה יכו לתת מטבע של חצי שקל [חזו"ע פורים ע"מ ק"ד].

ו. מי שהוא למעלה מגיל עשרים לכל הפוסקים צריך לתת זכר למחצית השקל, ומי שהוא למעלה מגיל בר מצוה עד גיל עשרים נחלקו בזה הפוסקים אם צריך לתת וטוב להחמיר [חזו"ע שם]. 

ז. גם נשים יתנו זכר למחצית השקל וטוב לתת גם עבור בניו הקטנים וכן על עובר במעי אמו. 

ח. מעות אלו ינתנו למוסדות תורה וישיבות או לתמידי חכמים עניים. וכמו שאמרו חז"ל אם בקשת לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה[חזו"ע שם].

את ההלכות הביא הרב יוסף חיים אוהב ציון.