אאא

סוגיית התמיכה בממשלת ימין או בממשלת שמאל לאחר הבחירות מעסיקה את הרחוב החרדי כאשר בעוד במפלגת 'יחד' הצהיר יו"ר המפלגה אלי ישי באופן ברור שיתמוך בממשלה בראשות בנימין נתניהו הרי שבש"ס וביהדות התורה מסרבים להתחייב באופן ברור ושומרים על כל האופציות.

ההערכה השוררת בקרב גורמים פוליטיים הינה שהדבר תלוי בתוצאות הבחירות כאשר מיד לאחריהן יתכנסו גדולי ישראל ויכריעו בסוגיה.

במהלך השבוע האחרון התבטא חבר מועצת גדולי התורה של תנועת 'דגל התורה' הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חתנו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בנושא ואמר שאין להעדיף ממשלת ימין לאחר הגזירות של השנתיים האחרונות.

בסיום וועד שמסר באחרונה עלתה נושא שאלת תמיכת החרדים לראשות הממשלה.

הגרמ"צ השיב ואמר: "בשעתו, כשעמדה על הפרק השאלה במי שלוחי הצבור החרדים צריכים לתמוך, האם למועמד ממפלגות השמאל או מחוגי הימין, הייתה דעתו של מורי וחמי זצוק"ל (מרן הרב שך) כי אנו, הציבור החרדי, צריכים ללכת עם פשוטי העם, אלו שלא נטשו את האמונה התמימה וכיבדו את התורה ולומדיה והכירו באמונתם הפשוטה והתמימה שיש אדון לבירה".

"אלו היו בעיקר חוגי הימין, שלא פנו אחרי חכמות זרות ודרכים חדשות ומזויפות, כשמצד שני חוגי השמאל השליכו מעליהם את האמונה, והלכו אחרי דרכי החקירות והחכמות הזרות והם הושפעו מחכמות היוונים ומדעות חדשות שלא שיערום אבותינו", סיפר הגרמ"צ.

הגרמ"צ המשיך ואמר כי "תמיד היה נוהג מו"ח זצוק"ל להזכיר את דברי החסיד יעבץ זיע"א על תקופת גלות ספרד שדווקא פשוטי העם, אלו שלא התפארו בחכמתם הם שמרו על יהדותם ולא השתמדו, מה שאין כן אלה שהתפארו בחכמתם אלו השתמדו ולא הלכו בגלות".

"וזכורני כי בעת שהגיע יצחק רבין לביתו של מו"ח זצוק"ל לבקש את תמיכת החרדים לממשלת השמאל הוציא מו"ח זצ"ל את ספרו של החסיד יעבץ מהארון והקריא בפניו את דבריו שכותב 'אני מגלות ספרד, אשר גורשנו בעוונותינו הרבים, ורוב המתפארים בחכמה השתמדו ולא הלכו בגלות. רק הנשים ועמי הארץ הפשוטים מסרו נפשם'. וזו היתה דעתו ודרכו מעולם", המשיך הרב ברגמן.

הגרמ"צ המשך ואמר כי "אך במציאות היום, אינני משוכנע שדעתו של מו"ח זצ"ל היתה כי יש ללכת עם חוגי הימין ולהעדיפם על חוגי השמאל, במצב היום מה שקרוי ימין אינו ימין והשמאל אינו שמאל, כל חפצם ומגמתם של המנהיגים זה הכבוד והשררה, גם אם אינם אומרים זאת בפה מלא אך זו היא האמת, ובשביל זה הם יהיו מוכנים למכור את הכל, ורואים אנו זאת בשנים האחרונות איך מנהיגי השלטון משנים את דעתם מקצה לקצה העיקר שלא יאבדו את מקומם ואיך אפשר לתת אמון בכאלה אנשים".

"ולצערינו נוכחנו לראות זאת איך שהממשלה האחרונה שהונהגה בידי מפלגות שנקראים ימין, שמעולם השתדלו וכיבדו את מסורת ישראל ולומדי התורה, התאכזרו באופן בל יתואר ללומדי התורה, וגזרו גזרות נוראיות על עיקר קיומם של בני התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש, והכל משום שהכסא השררה והכבוד זה מה שמנחה ומנווט אותם ולכל אשר יחפוץ יתנו", סיים הרב ברגמן את דבריו.