אאא

בחירות 2015: מאות השתתפו אמש (ראשון) בכנסת הבחירות המרכזי של מפלגת 'יחד' בראשות ח"כ אלי ישי בעיר נתיבות בהשתתפות כל ההנהגה הרוחנית והפוליטית של המפלגה החדשה.

הגאון רבי יורם אברג'ל, שתחילה הבהיר כי לא יביע עמדה בבחירות ובהמשך הודיע על תמיכה במפלגה, שב וציטט בדבריו אמירות אותן ייחס למרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, אמירות שכפי הנראה מופיעות בקלטת שמחזיק בידיו יו"ר 'יחד' אלי ישי.

הרב אברג'ל ציטט את הגר"ע על מינוי אריה דרעי לראשות ש"ס ואמר: "מרן בשנה האחרונה עבר תהפוכות לא קלות, מרן אמר 'תדונו אותי לקו זכות, לא עשיתי שום דבר מעצמי, כפו אותי, לחצו עלי,  איימו עלי שיעשו כך וכך, ואני זקן, לכתוב אני לא יכול'".

"אמר בלווין 'נאלצתי לעשות מהלך שהוא על אפי וחמתי', אבל עדיין אני אוחז שהאיש ש'בכל ביתי נאמן הוא' הוא הרב אליהו ישי", הוסיף הרב אברג'ל לצטט.