אאא

חבר הכנסת יצחק ועקנין מתנועת ש"ס וחבר הכנסת נחמן שי מ'המחנה הציוני' יכהנו כסגנים זמניים של יו"ר הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין.

את ההחלטה למנותם לסגנים זמניים קיבלה הוועדה המסדרת בראשות ח"כ זאב אלקין והיא תמליץ למליאת הכנסת לאשר את מינוי השניים לכך.

מינויים אלה יהיו בתוקף עד למינוי סגנים קבועים ליו"ר הכנסת. הסגנים ימונו רק באישור המליאה, שתתכנס כנראה ביום ב' הקרוב, בכפוף לחתימת 25 ח"כים.

הוועדה המסדרת בחרה בח"כ יצחק וקנין כמי שימלא את מקום יו"ר הכנסת אדלשטיין בעת היעדרו מן הארץ בתאריכים 26-29 לאפריל, על תנאי שהמליאה תאשר את מינויו לסגן היו"ר.