אאא

התרגשות בחצר חסידות בעלזא לקראת טקס הברית שיתקיים לנכד כ"ק האדמו"ר מבעלזא מחר (שישי) בשעות הבוקר בבית המדרש הגדול של החסידות בירושלים לאחר תפילת שחרית.

הערב ייערך מעמד הק"רישמע ליינען" בו ייקראו הילדים את פסוקי קריאת שמע לברכה ולסגולה ולאחר מכן ייערך טקס ה"וואכט נאכט" בו לומדים תורה לשמירה.

בשעה האחרונה הגיע הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח, בנו יחידו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא בשליחות אביו לביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן בכדי להזמינו לשמש מחר כסנדק בברית.

לדברי המקורבים מסתמן כי באם מרן ראש הישיבה יחוש בטוב הרי שהוא ישתתף במעמד הנכבד.